Tacaíocht do Ghnóthaí

Is féidir le hÚdarás na Gaeltachta raon dreasachtaí agus tacaíochtaí a thairiscint do ghnólachtaí agus do chuideachtaí incháilithe i réimse earnálacha chun gnó a thosú, a fhorbairt, a leathnú nó a lonnú i gceantar Gaeltachta. Tá na céadta gnó bunaithe ag comhlachtaí sa Ghaeltacht le cabhair ó Údarás na Gaeltachta.

Má tá tú tar éis do ghnólacht a thosú go rathúil, ag smaoineamh ar do ghnólacht a leathnú go réimsí eile, ar tháirge nua a fhorbairt, nó ar éagsúlú i dtreo nua, b’fhéidir go bhfuil Údarás na Gaeltachta in ann tacú leat.

Dreasachtaí Airgid agus Tacaíochtaí

Is féidir leis an Údarás réimse de dhreasachtaí a thairiscint duit chun cuidiú le do chuid riachtanais ghnó.

Earnálacha a dtacaíonn muid leo

Tá ar chumas an Údaráis cúnamh a sholáthar do ghnóthaí i réimse leathan earnálacha sna ceantair Ghaeltachta.

Suímh agus Áitribh Tráchtála

Más spás oifige, ceardlann nó áitreabh déantúsaíochta atá uait, beidh an tÚdarás ábalta cuidiú le do chuid riachtanais.

Foireann le taithí ar fáil le déileáil leat

Tá comhairle maidir le do chuid riachtanais ghnó le fáil ón ár bhfoireann ghnó.