Léirithe Spéise á lorg

Léiriú Spéise á lorg ag Údarás na Gaeltachta d’Iar-Choláiste Íosagáin, i mBaile Bhuirne, Co. Chorcaí ó pháirtithe ar suim leo an foirgneamh seo a thógáil ar lámh do chúinsí gnó

Is foirgnimh dhá agus trí stór atá den chuid is mó atá ann agus tá meascán d’iar-sheomraí ranga, cistin/seomra bia, cithfholcadáin/locair, leithris agus ionaid seirbhíse ar an mbun urlár agus tá cóiríocht chodlata ar na hurláir uachtaracha. Tá séipéal agus spás halla/amharclainne ann chomh maith agus ar cúl tá iar-phinniúir liathróid láimhe, chomh maith le halla gleacaíochta/spóirt.

Tá caoi mhaith ar na foirgnimh ón taobh amuigh ach tá siad i ndroch-chaoi laistigh agus tá gá le hathchóiriú iomlán a dhéanamh orthu.

Tá na tailte i gcaoi réasúnta mhaith, le plásóga agus fásra aibí sna gairdíní chun tosaigh agus talamh ar gach aon taobh ag soláthar deis leathnaithe amach anseo, faoi réir cead pleanála.

Tá an suíomh seo suite ar láthair iomráiteach ar an taobh ó thuaidh de bhóthar gnóthach an N22 (Corcaigh go Cill Airne) ar bhruach abhainn na Biochaille.

Is deis í seo, nach mbíonn ar fáil go minic, chun maoin staire atá suntasach a fháil i gceantar sciamhach iarthar Chorcaí, a ofrálann poitéinseal iontach do raon mór úsáidí cosúil le hoideachas, óstán/fóillíocht, ionad cultúir, ionad oiliúna, ionad do chúrsaí spioradálta agus araile faoi réir athchóirithe agus/nó athfhorbartha agus faoi réir cead pleanála. D’fhéadfaí úsáidí eile cosúil le hionad cónaithe, cúram sláinte agus mar sin de a bhaint as amach anseo.

Tugtar cuireadh do pháirtithe a bhfuil suim acu anseo a Léirithe Spéise a sheoladh ar aghaidh roimh 5:00i.n. ar an Aoine, 25 Eanáir 2013.

Tá eolas breise mar aon le foirmeacha Léirithe Spéise le fáil ó na gníomhairí ceannaigh GVA O Buachalla ar iarratas.

Déan teagmháil le Fergal Burke nó Brian Gaffney ag (01) 6762711 só seol r-phost chuig fburke@dob.iebgaffney@dob.ie

Tuilleadh eolais le fáil anseo.