Léirithe Spéise á lorg

Glaise Beag, Co. Chiarraí

Fáiltíonn Údarás na Gaeltachta roimh léirithe spéise maidir le húsáid agus forbairt foirgnimh 701 méadar cearnach atá i seilbh an Údaráis ar na Glaise Beag, 8 míle siar ó bhaile Dhaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí. Bhí an t-aonad seo ag feidhmiú mar ionad táirgíochta roimhe seo.

Déanfar pleananna gnó atá ag teacht le cuspóirí ginearálta forbartha an Údaráis a mheas agus a thacóidh le forbairt deiseanna nua fostaíochta agus seirbhísí nua i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Déan teagmháil linn chun moltaí imlíneacha a phlé nó chun breis eolais a fháil.

Is féidir cuairt a thabhairt ar an bhfoirgneamh trí theagmháil le Fionnán Ó hÓgáin ag foh@udaras.ie nó ag 066-9150100.