Craoibhín Ionad Pobail & Fiontar

Suíomh

Dhá sheomra fiontair ar fáil ar chíos i Craoibhín Ionad Pobail & Fiontar, An Curraoin, An Tearmann, Leitir Ceanainn. Lonnaithe ar aghaidh Scoil Cholmcille An Tearmainn.

Seirbhísí

Dhá sheomra leis na háiseanna seo leanas:

• Solas nádúrtha
• Leathanbhanda
• Líne fón
• Ceaintín
• Láthair fáiltithe
• Pointí cumhachta
• Ardaitheoir

Úsáidí Oiriúnacha

• Sciamheolaí
• Reifléacseolaí
• Fisiteiripeoir
• Teicneoir ingne
• Seomraí cruinnithe
• Gnó ar líne
• Seirbhísí comhairleoireachta
• Ranganna Pilates
• Ranganna ceoil

Costas

Tá pacáiste tarraingteach cíosa ar fáil don fhoirgneamh seo.

1-3 uair a chloig (Leath Lae) – €20.00
3-9 uair (Lá Iomlán) – €30.00
2-4 lá – €50.00
4-7 lá – €75.00

Spás a chur in áirithe de réir na seachtaine – €70.00 sa tseachtain
Níl VAT @ 23% san áireamh sna costais thuasluaite.

Caithfear táillí a íoc roimh ré ar an chéad lá den chíos.

Tuilleadh eolais san bróisiúr seo Craoibhín Ionad Pobail & Fiontar