Aonad Eargail, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair

Suíomh

Tá an t-aonad seo lonnaithe ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.
 

Seirbhísí

Tá spás ar fáil le léas in Aonad Eargail mar a leanas:

Tá réimse na n-aonad seo idir 90m2 agus 200m2.
Aonad M – 200m2
Aonad N – 200m2
Aonad P – 130m2
Aonad R – 90m2
Aonad S – 90m2

Cíos: Tá pacáiste tarraingteach cíosa ar fáil don fhoirgneamh seo.

Córas Teasa: Tá Córas Teasa aer shéidte leictreach.

Rátaí Uisce / Rátaí Tráchtála: Tá rataí tráchtála & uisce iníoctha leis an Chomhairle Chontae áitiúil.

Leictreachas: Soláthar reatha 15 kVA, 3 phas.

Urlár: 1 Urlár

 
 
Aonad Eargail, Aonad G – Spás Táirgeachta / Spás Oifige
Iomlán Achar – Aonad G – 1,614m2

Cíos: Tá pacáiste tarraingteach cíosa ar fáil don foirgnimh tionsclaíoch seo.

Rataí Uisce / Rataí Tráchtála: Tá Rataí tráchtála & Uisce iníoctha leis an Chomhairle Chontae áitiúil.

Urlár: 1 Urlár
 

Áiseanna Speisialta

Aonad G
Oifigí
Áiseanna spás lódála
Spás táirgeachta mór
Láthair fáiltithe
Áiseanna ceaintín
Córas teasa aer shéidte leictreach
Páirceáil ar fáil ar an láthair
 

Úsáidí Oiriúnacha

Aonad Eargail– Aonad M / N / P / R / S
Spás gorlainne fóirsteanach do:
Ghnóthaí eolasbhunaithe / Fhiontar nua / Ghnóthaí atá ag tosú
Ceardaíocht
Teicneolaíocht faisnéise (I.T.)
Innealtóireacht.

Aonad Eargail – Aonad G – Spás tionsclaíoch
Aonad taighde & forbartha
Déantúsaíocht ghinearálta & nideoige
Innealtóireacht éadrom / trom