Aonad 27, Gaoth Dobhair

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Suíomh

Tá an t-aonad seo lonnaithe ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.
 

Seirbhísí

Iomlán Achar: 12,419m2

Cíos: Tá pacáiste tarraingteach cíosa ar fáil don fhoirgneamh tionsclaíoch seo.

Córais Teasa: Tá córas teasa ola sna hoifigí.

Rataí Uisce / Rataí Tráchtála: Tá Rataí tráchtála & Uisce iníoctha leis an Chomhairle Chontae áitiúil.

Leictreachas: Soláthar reatha 110 kVA, 3 phas. Bhí soláthar 1,500 kVA ag iar-tionónta.

Leathanbhanda: Íoslódáil le líne seasta- Suas go 7MB. Tá pacáistí ard chumas breise ar fáil trí satailít / seirbhís gan sreang.

Urlár: Oifigí thar 2 x urlár / Spás Táirgeachta ar an bhunurláir.

 

Áiseanna Speisialta

Spás táirgeachta mór
Áiseanna lódála
Oifigí
Áis substaintiúil ceaintín
Láthair fáiltithe
Páirceáil ar fáil ar an láthair
 

Úsáidí Oiriúnacha

Aonad Taighde agus forbartha
Innealtóireacht Éadrom
Déantúsaíocht Nideoga
Tionscal bithleighis
Olltiomsú Sonraí