Áislann Ghaoth Dobhair

Aonaid Fiontraíochta agus Spás Oifige ar fáil ar léas

Is foirgneamh saintógtha ilúsáideach é Áislann Ghaoth Dobhair atá lonnaithe ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair agus atá feiliúnach d’úsáid fiontraíochta, nuálaíochta agus chultúrtha. Cuirtear tacaíocht ar fáil do ghnóthaí eolasbhunaithe agus tá spás oibre le háiseanna riachtanacha ar fáil d’fhiontair nua nó do ghnóthaí atá ag tosú.
 
Tá an tIonad Nuálaíochta lonnaithe ar an gcéad urlár áit a bhfuil 8 n-aonad gorlainne, idir 18 agus 205 méadar cearnach, do ghnóthaí a bheadh ag tosú. Tá rochtain ag an Ionad Nuálaíochta ar sheomraí chruinnithe, spás fáiltithe, seomra cumarsáide, ceaintín agus saoráidí leithreas. Fáiltíonn an tÚdarás roimh iarratais ó ghnóthaí nua agus reatha ar spéis leo na háiseanna seo a úsáid chun forbairt bhreise a dhéanamh ar a bhfiontair. Íocfaidh áititheoirí táille cóiríochta agus costais oibriúcháin de réir méide an aonaid.
 

Tá spás oifige/fiontraíochta (scealla agus croíleacán) 800 méadar cearnach atá feiliúnach d’fhiontair mhóra, cóngarach don Ionad Nuálaíochta. Cuireann an t-aonad seo deis ar fáil d’fhiontair mhóra an spás a leagan amach in aonaid a fheileann riachtanais a ngnó. Tá spás fiontraíochta níos mó ar an dara urlár agus bheadh sé thar a bheith feiliúnach do ghnóthaí eolasbhunaithe.

Tá spás oifige/fiontraíochta plean oscailte atá forbartha go caighdeán scealla agus croíleacáin ar fáil sa dá aonad ar an urlár seo, Aonad A atá 912 méadar cearnach agus Aonad B atá 726 méadar cearnach

Chun breis eolais a fháil, déan teagmháil le hÚdarás na Gaeltachta ag dnag@udaras.ie nó 074 9560100.

Suíomh

Tá Áislann Ghaoth Dobhair lonnaithe in áit den scoth le hAerfort Dhún na nGall, atá i bhfoisceacht 15km (10 míle), ag soláthar eitiltí go Baile Átha Cliath agus Glaschú. Tá aerfort Dhoire, atá i bhfoisceacht 97km (60míle), ag soláthar roghanna breise ceangail idirnáisiúnta. Tá baile Dhún na nGall i bhfoisceacht 77km (48 míle) agus Leitir Ceannainn 53km (33 míle).