Baile an Éanaigh


Sonraí

Tá ráta cíosa an-réasúnta ar an aonad tionsclaíochta fairsing seo (€11,623.37/bliain gan CBL san áireamh) ina bhfuil spás déantúsaíochta agus spás oifige/taispeántais le hachar iomlán 756m2. San áireamh san aonad seo, atá ar a shuíomh féin, tá doras mór garáiste, cistin agus leithreas, soláthar leathan cumhacht trí phás agus aon phás agus tarrac ar spásanna páirceála príobháideach. Iar-mhonarchan buidéalú fíoruisce atá ann agus mar sin tá dhá thobar uisce nádúrtha ar an láthair

Suíomh

Tá an t-aonad seo lonnaithe 12 ciliméadar taobh thiar de Dhaingean Uí Chúis in aice le Baile an Fheirtéaraigh (1km) (comhordanáidí 52.167366,-10.392507).

Achar iomlán (m2)

756

Léirithe Spéise

Tá an t-aonad ar fáil ar léas do ghnóthaí incháilithe. Déanfar measúnú ar phleananna gnó, a thagann le cuspóirí ginearálta forbartha an Údaráis agus a thacóidh le forbairt deiseanna fostaíochta agus seirbhísí nua i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Déan teagmháil linn chun moltaí imlíneacha a phlé nó chun breis eolais a fháil. Is féidir an t-aonad a chur in oiriúint go héasca chun freastal ar na riachtanais ar leith a bheadh ag an tionscadal.

Déan teagmháil le Conall Mac Gearailt, cmg@udaras.ie nó (066) 9150100