An Ghlaise Bheag

Sonraí

Tá ráta cíosa an-réasúnach ar an aonad tionsclaíochta fairsing seo (€7,936.06/bliain gan CBL san áireamh) ina bhfuil spás déantúsaíochta agus spás oifige / taispeántais le hachar iomlán de 701m2. Tá an t-aonad seo lonnaithe taobh thiar do Dhaingean Uí Chúis le radhairc ar an Aigéan Atlantach (comhordanáidí 52.208249,-10.359823). San áireamh san aonad seo atá ar a shuíomh féin, tá doras mór nua garáiste, cistin agus leithris, soláthar leathan leictreachais trí agus aon phásach agus neart spás páirceála príobháideach.

Suíomh

Tá an t-aonad seo lonnaithe in áit den scoth 8 míle siar ó Dhaingean Uí Chúis agus i bhfoisceacht 81km (50 míle) d’Aerfort Chiarraí a sholáthraíonn eitiltí go Baile Átha Cliath, Londain, Frankfurt-Hahn, Manchain &rl. Tá aerfort idirnáisiúnta Chorcaí atá i bhfoisceacht 170km (106míle) ó Dhaingean Uí Chúis, ag soláthar roghanna breise ceangail idirnáisiúnta. Tá calafort Chorcaí ag freastal ar Swansea agus Roscoff.

Achar iomlán (m2)

701

Úsáidí Oiriúnacha

Is féidir an t-aonad a chur in oiriúint go héasca chun freastal ar na riachtanais ar leith a bheadh ag an tionscadal.

Léirithe Spéise

Tá an t-aonad seo ar fáil ar léas do chomhlachtaí incháilithe. Déanfar measúnú ar phleananna gnó, a thagann le cuspóirí ginearálta forbartha an Údaráis agus a thacóidh le forbairt deiseanna fostaíochta agus seirbhísí nua i nGaeltacht Chorca Dhuibhne.

Déan teagmháil linn chun moltaí imlíneacha a phlé nó chun breis eolais a fháil.

Is féidir cuairt a thabhairt ar an bhfoirgneamh trí theagmháil le Conall Mac Gearailt ag cmg@udaras.ie nó ag 066-9150100.