Elly Beach Béal an Mhuirthead

Tá gteic @Béal an Mhuirthead lonnaithe i bpáirc ghnó Údarás na Gaeltachta, i nGaeltacht Mhaigh Eo. Is mol nuálaíochta & digiteach den chineál is nua-aimseartha é, áit ina mbeidh cultúr uathúil na Gaeltachta ag cur cruthaitheacht agus nuálaíocht chun cinn. Tá gteic @Béal an Mhuirthead ina chuid de gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta agus mar chuid d’éiceachóras digiteach atá ag dul i méid, áit ina mbeidh moil i 31 láthair Ghaeltachta ar fud na tíre nuair a bheidh an togra tugtha chun críche.

Cad é féin?

Más ríomhoibrí, forbróir coincheapa, cumadóir, comhlacht nua-bhunaithe, scálaithe nó comhlacht meánmhéide tú, is féidir ár spásanna lánfheistithe a chur in oiriúint do do chuid riachtanas go héasca.

gteic @Béal an Mhuirthead
Deasc shealaíochta
Spás oibre chomhionaid
Aonaid ghorlainne
Spás oifige príobháideach
Timpeallacht oibre slán
Rátaí cíosa iomaíocha
Cumas leathanbhanda 1000MBps
Wifi ardluais
Seomra comhdhála
Áiseanna físchomhdhála
Spásanna cruinnithe/oiliúna
Páirceáil fhairsing
Braisle fiontair bhríomhar
Spás roinnte do sholáistí & Áiseanna ar leithligh

An bhfuil timpeallacht oibre uait atá solúbtha/nua-aimseartha agus nuálach? Is féidir leat Deasc Shealaíochta aon lae a chur in áirithe ag gteic @Béal an Mhuirthead.

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BanM@gteic.ie nó 097 818 29

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc (Luan-Aoine, 9am – 5pm),
 • Rochtain WiFi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Spás oibre atá lonnaithe i dtimpeallacht slán oibre.

Tabhair d’aire:

 • Caithfidh úsáideoirí a ríomhairí féin a thabhairt leo.
 • Is féidir áirithintí a dhéanamh trí theagmháil a dhéanamh le BanM@gteic.ie, 097 818 29

Glac ballraíocht i bpobal gteic agus cur deasc d’obair chomhionaid fhadtréimhseach in áirithe
*Conradh 3 mhí ar a laghad

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BanM@gteic.ie nó 097 818 29

San áireamh sa phraghas tá:

 • Deasc thiomnaithe,
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe ,
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Táillí fóntais san áireamh sa ráta,
 • Rochtain lascainithe ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Rochtain ar sheirbhísí meantóireachta agus tacaíochta Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain fiche ceathair uair an chloig seacht lá na seachtaine,
 • Seomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.

Bunaigh do ghnó i gteic agus bain leas as áis chruthaitheach agus bhríomhar
Rátaí cíosa iomaíocha agus socruithe léasaithe solúbtha ar iarratas.
*Tá coinníollacha conartha 24 mí ar a laghad i bhfeidhm do gach iarratasóir.

Praghsanna iomaíocha ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le BanM@gteic.ie nó 097 818 29

San áireamh sa phraghas tá:

 • Spás oifige tiomnaithe lánfheistithe & le seirbhísí,
 • Rochtain Wifi ardluais,
 • Aonaid ghorlainne atá idir 16m2 agus 205m2 i méid,
 • Suas le 1000MBps nascacht líne fhosaithe x 2 phort,
 • Fáil ar áit ar leithligh/spás sólaistí atá fairsing agus lánfheistithe,
 • Fáil ar an áis le fáinne eochrach slán,
 • Seoladh Gnó,
 • Rochtain lascainithe ar áiseanna físchomhdhála, cruinnithe & traenála,
 • Fáil ar cheardlanna & gníomhaíochtaí,
 • Tacaíocht ghnó ó Údarás na Gaeltachta,
 • Rochtain 24/7,
 • Fáil ar sheomraí ar leithligh do chruinnithe príobháideacha,
 • Ball de phobal digiteach bríomhar agus gníomhach gteic.

Láthair

Is é Béal an Mhuirthead, atá lonnaithe 72km ó Bhéal an Átha, 80km ó Chaisleán an Bharraigh, agus 96km ó Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire, príomhbhaile Ghaeltacht Mhaigh Eo;
Tá trí bhaile mór sa chontae agus tá gréasán maith bóthair, seirbhís iarnróid agus bus agus Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire ag freastal go maith ar an gcontae. Tá Aerfort Iarthar Éireann leathnaithe go mór le cúpla bliain anuas agus freastal á dhéanamh ar chinn scríbe sa Bhreatain, san Eoraip agus áiteanna thairis sin.
Tá príomhbhóthar náisiúnta an N59, ar a bhfreastalaíonn an bóthar R313, i bhfoisceacht 12 míle de Bhéal an Mhuirthead.
Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire 60m/96km
Aerfort na Sionna 150m/240km
Stáisiún Traenach Bhéal an Átha 35m/56km
Gaillimh 100m/160km
Caisleán an Bharraigh 50m/80km

Féach cá bhfuil muid anseo

Sonraí Teagmhála

Bainisteoir :
Seoladh: gteic @Béal an Mhuirthead,
Eastáit Tionsclaíoch Údarás na Gaeltachta,
Béal an Mhuirthead,
Co. Mhaigh Eo.
F26 P997
Guthán: 097 818 29
Rphost: BanM@gteic.ie