gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta

Is gréasán de 31 mol nuálaíochta & digiteach é gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta a bheidh á bhunú i gceantair ar fud Gaeltacht na hÉireann. Beidh na moil nuálaíochta seo fud fad Shlí mhaorga an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Ciarraí agus Corcaigh agus beidh Port Láirge agus An Mhí in Oirthear Ársa na hÉireann san áireamh freisin. Beidh sé oileán Gaeltachta agus seacht n-oileán nach bhfuil sa Ghaeltacht áirithe chomh maith mar chuid lárnach den éiceachóras digiteach seo chun tacú le hinbhuanaitheacht phobal na n-oileán seo amach ón gcósta. Tá áiseanna deasc shealaíochta agus spásanna roinnte do chian oibrithe agus ríomhoibrithe inár gcuid mol chomh maith le spás oifige lánfheistithe agus aonaid ghorlainne le rochtain idirlín ardluais chun nuálaíocht agus forbairt coincheapa a éascú.

gteic Network across Ireland

Tá ocht gcinn de na moil oscailte faoi láthair, ceann i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo, ceann i nDaingean Uí Chúis i gCo. Chiarraí, ceann i nGaoth Dobhair i gCo. Dhún na nGall, ceann ar an gCeathrú Rua, i gCarna, sa Spidéal agus sna Forbacha i gCo. na Gaillimhe agus ceann i mBéal Átha an Ghaorthaidh i gCo. Chorcaí. Beidh suas le seacht mol eile á n-oscailt agus ag cur fáilte roimh chustaiméirí ar fud na Gaeltachta roimh dheireadh Eanáir 2020.

Tar ar an mol gteic is cóngaraí duit