Tacaíochtaí Airgeadais

Is féidir leis an Údarás réimse de dhreasachtaí airgid i bhfoirm deontais a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais éagsúla do ghnólachtsa. I measc na ndreasachtaí tacaíochta tá:

Tá na nithe seo a leanas ar fáil ón Údarás chomh maith:

  • Áitreabh Gnó: tá spás oibre, foirgnimh agus oifigí ar fáil ar shuímh faoi leith nó taobh istigh de pháirceanna tionsclaíocha gnó;
  • Cúnamh maidir le hearcú agus oiliúint foirne;
  • Comhairle ó Fheidhmeannaigh in Údarás na Gaeltachta a bhfuil a lán taithí acu.

Critéir agus Incháilitheacht

Braitheann incháilitheacht agus leibhéal tacaíochta aon iarratas ar shuíomh tíreolaíoch, leibhéal scileanna, an earnáil atá i gceist agus féidearthachtaí fostaíochta an tionscadail. Déantar gach togra gnó a mheas ar bhonn aonarach. Ní mór do gach togra gnó a inmharthanacht, maoiniú agus poitéinseal margaíochta a léiriú, agus a thaispeáint go bhfuil an saineolas bainistíochta agus teicniúil cuí ar fáil chun an tionscal nó an tseirbhís nua a bhunú ar bhonn seasmhach.

Ní mór gach iarratas ar dheontas a dhéanamh, agus cead i scríbhinn a fháil ó Údarás na Gaeltachta sula gcuirtear tús leis an tionscadal ábharthach (nó aon chuid de). Ba chóir plean gnó a chur chuig an Údarás chun an togra a mheas. Le treoirlínte a fháil faoi conas plean gnó a ullmhú, cliceáil anseo. Is leis an Údarás cinneadh a dhéanamh i ngach cás aonarach faoi deontas a cheadú.

Tá na leibhéil deontais do thionscadail ghnó phríobháideacha á rialú ag treoirlínte cúnaimh stáit an Aontais Eorpaigh ach amháin i gcás tograí pobail nach mbíonn tionchar acu ar an margadh oscailte agus tograí áirithe eile atá ag feidhmiú sa gheilleagar sóisialta. Caithfidh gach gnólacht a dtugann Údarás na Gaeltachta tacaíocht dó geallúint a thabhairt an Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhorbairt ina chuid imeachtaí.

Aithníonn an tÚdarás an ról ríthábhachtach atá ag na gnólachtaí seo i gcothú agus i gcothabháil na Gaeilge mar theanga an lucht oibre agus mar theanga phobail. Cuireann an tÚdarás tacaíocht phraiticiúil agus seirbhísí comhairleacha ar fáil mar thacaíocht do phleananna teanga inchomhlachta. Má tá tú ag smaoineamh do ghnó féin a thosú nó má tá gnó agat cheana féin agus gur mhaith leat é a fhorbairt, a leathnú nó a athlonnú, déan teagmháil linn.