Cás-staidéir

Turasóireacht

Uisceadán Dhaingean Uí Chúis

Tá Mara Beo Teo i nDaingean Uí Chúis ar cheann de na huisceadáin is mó in Éirinn. Ar na háiseanna atá acu, tá umar siorc,umar borrtha ina bhfuil bundúin leice agus sliogáin, umar sorcóireach ina bhfuil éisc theochreasa, umar Amasónach le cait mhara, le froganna nimhneacha agus le pioráiní marfacha, linn tadhall le gur féidir crosáin mhara agus roic a chuimilt, agus tollán mara ina mbíonn éisc ag snámh thart.

Ionad Cois Locha – Turasóireacht i nDún na nGall

Tá baile beag Dhún Lúiche, Co. Dhún na nGall suite idir dhá loch ag bun An Earagáil agus é ina áit fhíorálainn. Ina ainneoin sin, ní bhíodh d’aird ag daoine air go dtí le gairid ach mar bhealach aicearra. Bhreathnaíodh daoine ar an radharc, ach ní fhanaidís thar oíche. Sa bhliain 1988, bhunaigh muintir na háite comharchumann agus chuathas i mbun ionad turasóireacht a fhorbairt.

Proiseáil Bia

Dramhaíl ó shliogéisc á próiseáil i nDaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí

Bunaíodh Iasc de Brún i 1985 mar chomhlacht próiseála éisc le portán agus bradán deataithe mar speisialtacht acu. Le teacht na mílaoise nua, cuireadh dúshlán nua os a gcomhair – ní raibh cead fáil réidh le dramhaíl ó phróiseáil éisc san fharraige nó i líonadh talún de réir dlíthe an Aontais Eorpaigh agus de réir na reachtaíochta náisiúnta comhshaoil.

Próiseáil Éisc i nDún na nGall

Is comhlacht próiseáil éisc é Earagail Éisc Teo a ullmhaíonn maicréail, gúgáin agus scadáin do mhargaí domhanda, agus tá sé ar cheann de na comhlachtaí próiseáil portáin is mó san Eoraip. Díoltar na hearraí seo le tíortha Eorpacha, leis an gCóiré agus leis an tSeapáin, agus tá bonn custaiméirí tiomanta de níos mó ná daichead comhlacht bia i 26 tír ag an gcomhlacht.

Meáin Chlosamhairc agus Dhigiteacha

Comhlacht léiriúcháin teilifíse Nemeton mar ghnó domhanda

Bunaíodh Nemeton sa bhliain 1993 chun cláir theilifíse a léiriú don mhargadh Gaeilge a raibh borradh mór faoi ag an am. Is é an t-iar-iriseoir Irial Mac Murchú a bhunaigh Nemeton. Inniu, tá suas le leithchéad ball foirne fostaithe, saorfhostaithe san áireamh. Dírítear go háirithe ar chláir spóirt agus cuirtear cláir spóirt uile TG4 ar fáil.

Déantúsaíocht

Fáisc Miotail Teo

Tá taithí fiche bliain mar innealtóirí sinsearacha le Kirchhof Automotive ag na deartháireacha Declan agus Brendan Ward. Sa bhliain 2005 shocraigh siad a ngnólacht féin a bhunú chun páirteanna comhdhlúite miotail a tháirgeadh do thionscail na tógála agus na déantúsaíochta gluaisteáin.