Preas Ráiteas

Folúntas – Feidhmeannach Forbartha Réigiún an Iarthair

Tá Údarás na Gaeltachta ag lorg Feidhmeannach Forbartha chun tionchar mór a imirt i gcur chun cinn na fiontraíochta i gceantair Ghaeltachta an Iarthair.

Is é Údarás na Gaeltachta an t-údarás réigiúnach atá freagrach as forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. An bunchuspóir atá acu ná cinntiú gurb í an Ghaeilge príomhtheanga phobal na Gaeltachta agus go mairfidh sí do na glúnta atá le teacht.

Freagrach do Bhainisteoir Réigiúnach an Iarthair, beidh an Feidhmeannach Forbartha lonnaithe i Rannóg Réigiúnach Chonnacht/Laighean sna Forbacha, freagrach don Bhainisteoir Réigiúnach, agus é de chúram air/uirthi tograí fiúntacha a spreagadh, a aimsiú agus a mhealladh chuig an Réigiún agus seirbhís iar chúraim fhorbartha a chur ar fáil do chliantchomhlachtaí. Beidh an té a cheapfar lárnach freisin i bhforbairt tacaíochtaí in earnálacha éagsúla straitéiseacha fáis. Mar aon le sin, beidh cúraim speisialta ar an duine seo i leith forbairt gach cineál togra (tograí pobail san áireamh) beidh cúraim i leith spreagadh gníomhaíochtaí forbartha pobail agus tograí áitiúla ar an duine freisin i leith focheantair áirithe faoi réir treoir ón mBainisteoir Réigiúnach.

Beidh na scileanna seo a leanas ag an iarrthóir a n-éireoidh leo sa bpost seo:

 • Taifead cruthaithe gnóthachtála agus sárscileanna forbartha
 • Sain-spéis ar fhorbairt fiontraíochta, nuálaíocht agus forbairt pobail
 • Ard-scileanna cumarsáide agus líonraithe
 • Ardleibhéal Gaeilge scríofa agus labhartha
 • Iarrtar ar iarratasóirí CV agus litir chumhdaigh a sheoladh chuig foluntais@udaras.ie

  Chun tuilleadh eolais a fháil tá leabhrán eolais le fáil anseo.

  Glacfar le hiarratais go dtí 4.00i.n. Dé hAoine 4ú Deireadh Fómhair 2019.

  Is fostóir comhionannas é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge teanga oibre na heagraíochta.