Preas Ráiteas

Folúntas – Bainisteoir Réigiún an Iarthair

Iarrtar ar iarratasóirí foirm iarratais, CV agus litir chumhdaigh a chur ar fáil ag www.sigmar.ie/udaras. Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir plé faoi rún a dhéanamh le Robert Mac Giolla Phádraig ag +353 1 4744698 nó rmacgp@sigmar.ie.

Tá síneadh ama curtha leis an sprioc dháta go dtí an 8ú Márta 2019.