Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014

Is comhaontú é Comhaontú na Seirbhíse Poiblí, nó Comhaontú Pháirc an Chrócaigh, mar a thugtar air, idir an Rialtas agus Coiste Seirbhísí Poiblí Chomhdháil na gCeardchumann agus cumainn eile a dhéanann ionadaíocht ar fhoireann na seirbhíse poiblí.

Is comhaontú cheithre bliana atá ann atá deartha chun tacú le caomhnú seirbhísí poiblí ardchaigheáin in am a bhfuil laghduithe suntasacha á ndéanamh ar acmhainní agus líon foirne. Mar aon leis sin, soláthraíonn an Comhaontú acmhainní a chinntíonn go leanfaidh an tseirbhís phoiblí ag cuidiú le téarnamh geilleagrach.

Tá Plean Gníomhaíochta Údarás na Gaeltachta mar aon le tuairiscí ar an dul chun cinn ar fáil le híoslódáil thíos.

Plean Gníomhaíochta Údarás na Gaeltachta: Feabhra 2012 – Deireadh Fómhair 2012