Annemarie Nic Gearailt

annemarie-nic-gearailt

Ról: Forbairt Pobail

Rannóg: Réigiún an Deiscirt

Gaeltacht: Ciarraí

Teileafóin: 066 9153973

Ríomhphost: Seol Ríomhphost

Údarás na Gaeltachta
Páirc Ghnó Dhaingean Uí Chúis
Daingean Uí Chúis
Co. Chiarraí