Máire Seosaimhín Breathnach

Máire Seosaimhín Breathnach

Seoladh:
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge
Oifigí Cathartha
Dún Garbhán
Co. Phort Láirge

Fón: 076 110 2884
Fón póca: 087 743 4123
R-phost: Seol r-phost

Ar ainmniúchán ó Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge faoi Acht na Gaeltachta 2012, cheap an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Máire Seosaimhín Breathnach ar Bhord Údarás na Gaeltachta in 2017 do théarma dhá bhliain ó 15 Feabhra 2017 go dtí 14 Feabhra 2019.

Is as an Seanphobal i nGaeltacht na nDéise do Mháire Seó ó dhúchas. Tá Céim Thráchtála (BComm) aici ó UCC. Tá sí ag obair mar Oifigeach Forbartha Gaeilge le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge. Thosaigh sí a saol gairmiúil ag obair le hÚdarás na Gaeltachta sa Rannóg Eolais agus dhírigh sí ar chúrsaí caidrimh phoiblí ar dtús. Tá taithí leathan aici i gcúrsaí forbartha Gaeilge san earnáil phoiblí, cleachtais dátheangacha agus imeachtaí agus gníomhaíochtaí Gaeilge a eagrú agus a riaradh.

Tá Máire ina Stiúrthóir agus ina Rúnaí ar Bhord Chomhlucht Forbartha na nDéise CTR ó bunaíodh é agus bhí sí mar Rúnaí ar Choiste Forbartha an tSeanphobail ar feadh tréimhse roimhe sin. Bhí sí ag obair le Setanta Communications agus Chernobyl Children’s Project tráth dá raibh.

De réir mar a leagadh síos i mír 12 den Chéad Sceideal den Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979, íoctar le comhaltaí den Údarás, as cistí an Údaráis, luach saothair agus liúntais a chinneann an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó am go ham le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is ionann na táillí seo agus na rátaí atá leagtha síos ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe do chomhlachtaí Stáit atá i gCatagóir C ag an Roinn sin.

Bunaithe ar threoir ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (2011) maidir le híocaíocht táillí le seirbhísigh phoiblí atá ina gcomhaltaí ar bhoird stáit, ní íoctar táille leis an gComhalta seo.