Struchtúr & Foireann

foireann tiománta ag Údarás na Gaeltachta atá ag obair i gcúig Oifigí Réigiúnacha agus ag clúdach na seacht gceantar Ghaeltachta agus ag cur seirbhísí thacaíochta ar fáil ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta agus ag cur i bhfeidhm feidhmeanna na heagraíochta i dtaca le forbairt fiontraíochta agus cruthú fostaíochta, cur chun cinn na teanga agus an cultúr Ghaelaigh, agus gníomhaíochtaí forbartha pobail.