An tAcht um Nochtadh Cosanta

Éilítear le hAlt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta go n-ullmhóidh comhlachtaí poiblí tuarascáil tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain ina leagtar amach líon na n-uaireanta a nochtadh faisnéis don eagraíocht le linn na bliana díreach roimhe sin agus faisnéis áirithe eile a bhaineann leis na nochtuithe faisnéise sin.

Clúdaítear sa tuarascáil seo, faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, an tréimhse ón 1 Eanáir 2016 go dtí an 31 Nollaig 2016. Níor nochtadh aon fhaisnéis do Údarás na Gaeltachta le linn na tréimhse sin.