An tAcht um Nochtadh Cosanta

Éilítear le hAlt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta go n-ullmhóidh comhlachtaí poiblí tuarascáil tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh gach bliain ina leagtar amach líon na n-uaireanta a nochtadh faisnéis don eagraíocht le linn na bliana díreach roimhe sin agus faisnéis áirithe eile a bhaineann leis na nochtuithe faisnéise sin.

I gcéad tuarascáil Údarás na Gaeltachta clúdaítear an tréimhse ón 15 Iúil 2014, nuair a tháinig an tAcht i bhfeidhm, go dtí an 31 Nollaig 2015. Níor nochtadh aon fhaisnéis don Údarás le linn na tréimhse sin.