Meáin Shóisialta

Polasaí Údarás na Gaeltachta maidir le bainistiú na Meáin Shóisialta

Baineann Údarás na Gaeltachta úsáid as na meáin shóisialta le heolas a scaipeadh faoi pholasaithe, ghníomhaíochtaí agus tionscnaimh lárnacha atá ar bun agus atá á gcur chun cinn ag an Údarás; le haird a tharraingt ar fhorbairtí nua atá á ndéanamh ag ár gcliantchomhlachtaí ar fud na Gaeltachta, le caidreamh idirghníomhach a chothú leis an phobal agus lenár ngeallsealbhóirí agus le trédhearcacht na heagraíochta a léiriú.

Monatóireacht

Déanfar monatóireacht ar leathanaigh ar na meáin shóisialta idir 10r.n. agus 4.in., Dé Luain – Dé hAoine. Déanfar gach fiosrúchán a fhreagairt laistigh de 48 uair an chloig. Má tá freagra práinneach uait is féidir dul i dteagmháil linn ar: Teil: 091-503100 nó R-phost: eolas@udaras.ie

Tá Údarás na Gaeltachta freagrach as an eolas atá eisithe againn féin agus é sin amháin. Níl baint againn le heolas atá roinnte ag daoine nó comhlachtaí eile ar na leathanaigh seo. Má roinneann an tÚdarás eolas seachtrach ar na meáin shóisialta, ní ionann é sin agus aontú leis. Cuirtear fáilte roimh theachtaireachtaí ar leathanaigh Údarás na Gaeltachta ar na meáin shóisialta. Déantar monatóireacht ar na leathanaigh seo go rialta agus ní ghlactar le:

  • Bulaíocht nó ciapadh;
  • Teachtaireachtaí a dhéanann ionsaí ar dhuine/dhaoine;
  • Teachtaireacht ar bith le mallachtaí nó ráiteas tarcaisneach;
  • Turscar.

Tá sé de chead ag Údarás na Gaeltachta cóip a choinneáil de theachtaireachtaí nó tuairiscí a choinneáil d’aon mhí-úsáid de na leathanaigh seo.

Athruithe ar an ráiteas

Tá an ceart ar cosnamh ag Údarás na Gaeltachta an ráiteas seo a leasú nó a nuashonrú ag am ar bith.

Sonraí Teagmhála

Údarás na Gaeltachta,
Na Forbacha,
Co. na Gaillimhe.
Teil: 091-503100
R-phost: eolas@udaras.ie