Meáin Shóisialta

Polasaí Údarás na Gaeltachta maidir le bainistiú na Meáin Shóisialta

Baineann Údarás na Gaeltachta úsáid as na meáin shóisialta le heolas a scaipeadh faoi pholasaithe, ghníomhaíochtaí agus tionscnaimh lárnacha atá ar bun agus atá á gcur chun cinn ag an Údarás; le haird a tharraingt ar fhorbairtí nua atá á ndéanamh ag ár gcliantchomhlachtaí ar fud na Gaeltachta, le caidreamh idirghníomhach a chothú leis an phobal agus lenár ngeallsealbhóirí agus le trédhearcacht na heagraíochta a léiriú. Tá na Meáin Shóisialta mar chuid lárnach do straitéis cumarsáide corparáideach Údarás na Gaeltachta. Ceadaíonn sé dúinn teagmháil ghníomhach a dhéanamh lenár ngeallshealbhóirí agus a dhul i bhfeidhm ar lucht féachana rannpháirteach thar réimsí agus earnálacha ábhartha.

Cuntais Meáin Shóisialta Corparáideach Údarás na Gaeltachta

Lean Údarás na Gaeltachta ar Facebook, Twitter, Instagram, LinkeIn, Pinterest, Youtube agus ardáin meáin shóisialta eile chun an t-eolas is déanaí faoinár seirbhísí, scéimeanna, cliaintchomhlachtaí agus geallshealbhóirí a fháil.

Monatóireacht & Bunrialacha

Tá Údarás na Gaeltachta tiomanta do na meáin shóisialta a úsáid chun cumarsáid lenár ngeallshealbhóirí a threisiú ag áireamh ár gcliaint, an pobal agus eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha.
Déanfar monatóireacht ar leathanaigh ar na meáin shóisialta i rith gnáth uaireanta oifige ó Luan go Aoine. Tá sé de sprioc againn aon fhiosrúcháin nó ráitis a chuirtear isteach via na meáin shóisialta a fhreagairt, má tá freagra de dhíth, chomh pras agus gur féidir agus laistigh de 48 uair an chloig. Má tá freagra práinneach uait is féidir dul i dteagmháil linn ar: Teil: 091-503100 nó R-phost: eolas@udaras.ie
Tá Údarás na Gaeltachta freagrach as an eolas atá eisithe againn féin ar ár gcuntais meáin shóisialta agus é sin amháin. Níl an eagraíocht freagrach as eolas atá roinnte ag daoine nó comhlachtaí eile ar na cuntais/leathanaigh seo. Ní ionann eolas tríú páirtí (athghiolc nó roinnte) ar leathanaigh/cuntais meáin shóisialta agus aontú leis ón Údarás.

Ní gá gur ionann tuairimí Údarás na Gaeltachta, a fhoireann nó Bord, agus gach ráiteas, íomhá/pictiúr, físeán agus aon chineál ábhar eile a phostálann lucht leanta ar na Meáin shóisialta agus iad ag idirghníomhú le hÚdarás na Gaeltachta. Níl Údarás na Gaeltachta freagrach as aon ábhar den chineál seo. Chomh maith leis sin, caithfidh gach ábhar a phostáiltear ar na leathanaigh seo a theacht le Téarmaí Úsáid atá leagtha síos ag Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn nó aon ardán Meáin Shóisialta eile.

Tá gach ceart, ag áireamh cóipcheart, ar phróifíl éagsúla Údarás na Gaeltachta in úinéireacht nó ar cheadúnas chuig Údarás na Gaeltachta nó cliantchomhlachtaí Údarás na Gaeltachta. Tá cosc ar úsáid na leathanaigh nó an tábhar atá orthu, ag áireamh cóipeáil nó a stóráil i bpáirt nó in iomláine, seachas dod úsáid pearsanta neamh thráchtála féin, gan cead i scríbhinn a bheith faighte ó Údarás na Gaeltachta roimh ré.
Níl Údarás na Gaeltachta freagrach as ná ní gá go n-aontaíonn le haon fhógraí tríú páirtí ar nó mórthimpeall na leathanaigh nó cuntais Meáin Shóisialta agus ní ionann sin

Cuirtear fáilte roimh gach ráiteas agus aiseolas chuiditheach. Coimeádann muid an ceart againn féin aon phostálacha nó ráitis nach gcloíonn lenár Treoirlínte do Ráitis a scrios agus cé na ndéantar bac (block) a chur ar úsáideoirí go hiondúil coinníonn muid an ceart againn féin a leithéid a dhéanamh má fheictear úsáideoir ag postáil ráitis maslacha/gránna nó míchuí arís agus arís eile. Iarraimid go bpostálann tú ábhar atá measúil agus ábhartha do chomhrá Údarás na Gaeltachta.
Tabhairt faoi deara nach gá go léiríonn postálacha nó ráitis lucht leanta tuairimí Údarás na Gaeltachta agus nach ndearbhaíonn Údarás na Gaeltachta a gcruinneas trína bheith le feiceáil ar ár leathanaigh.

Treoirlínte do Ráitis

Cuireann Údarás na Gaeltachta fáilte roimh do chuid ráitis agus aiseolas ar a leathanaigh meáin shóisialta.
Tá an tÚdarás ag dréim go leanfaidh aon tráchtaireacht/ráitis rialacha comhrá sibhialta deá bhéasach. Scriosfar aon ráitis/postálacha/giolcanna a áiríonn teanga mhíchuí agus/nó eolas clúmhillteach, rúnda, bréagach, goilliúnach nó pearsanta srl.
Chun do phríobháideachas a chosaint, ná cur uimhreacha gutháin, seoltaí rphoist nó eolas príobháideach i gcorp do phostáil/ráiteas/giolc.
Scriosfar aon phostálacha nach mbaineann le hábhar nó nach bhfuil ábhartha do fheidhm Údarás na Gaeltachta. Coinníonn muid an ceart againn féin leasú nó scrios a dhéanamh ar ráitis turscair nó ráitis/postálacha a áiríonn téarmaí a dfhéadfadh a bheith maslach do dhaoine eile, nó a chuireann táirge nó seirbhís chun cinn go follasach nó atá mar nasc comhcheangail shoiléir don duine atá ag postáil.
Níor chóir cainéil meáin shóisialta Údarás na Gaeltachta a úsáid chun aon éilimh, gearáin neamh fhirmeálta nó firmeálta, nó aon chineál fógra nó próiseas dlí agus/nó fógra nó próiseas feidhmitheach a chur isteach nó chun leigheas dlí agus/nó feidhmitheach a ídiú nó a bhaint amach.

Chun freagra éifeachtach ar gach fiosrúcháin ghinearálta agus gnó a chinntiú ba chóir iad a sheoladh go díreach chuir ár bhfoireann fhiosrúcháin custaiméara ag eolas@udaras.ie
Tabhair faoi deara, ní ghlacann muid le gearáin agus ní dhéileálann muid le haon ábhair tráchtála tríd ár gcainéil meáin shóisialta. Más mian leat tuairisciú a dhéanamh ar aon ábhar téigh chuig ár suíomh idirlíon www.udaras.ie

Ba chóir gach fiosrúchán óna meáin a chur go díreach chuig Rannóg Cumarsáide Údarás na Gaeltachta.

Is é an sprioc atá againn ná nuacht agus eolas a roinnt leis an oiread daoine agus gur féidir agus is é ár bpolasaí ná glacadh le tromlach na ráitis a dhéantar.

Go sonrach ní ghlacann muid leis an mhéid seo leanas agus coinníonn muid an ceart againn féin ráitis/postálacha/giolc a scrios má mheastar go bhfuil an mhéid seo leanas san áireamh iontu:

 • Eascainí, gáirsiúlacht nó graostacht sa bpostáil nó in ainm an chuntais atá ag postáil;
 • Baisteachán, bulaíocht, ciapadh, agus/nó ionsaithe pearsanta;
 • Poist atá maslach nó bagrach i nádúr nó a úsáideann teanga ionsaitheach, maslach nó gáirsiúil;
 • Ráitis a áiríonn fuathchaint nó ráitis ciníocha;
 • Nach mbaineann le hábhar, nach bhfuil fíor, nach bhfuil cuiditheach nó atá suaiteach;
 • Ráitis atá postáilte go hiolrach ar phoist;
 • Trolláil nó cur isteach in aon turas ar chomhrá;
 • Nochtacht i bpictiúir próifíl;
 • Ráitis gur é a bpríomhchuspóir ná táirge a dhíol;
 • Ráitis a sháraíonn cóipchirt;
 • Ráitis eile a mheastar a bheith míchuí;
 • Ráitis a mheastar gur ráitis pholaitiúla iad;
 • Ráitis a bhaineann le cearrbhachas, crannchur nó geallchur;
 • Poist/ráitis/giolc atá clúmhillteach nó a d’fhéadfadh a bheith clúmhillteach;
 • Sárú ar chearta maoin intleachtúil;
 • Turscar;
 • Sirtheoireacht tráchtála nó sirtheoireacht do shíntiús.

Tá sé de cheart ag Údarás na Gaeltachta cóipeanna de ráitis nó teachtaireachtaí a léiríonn mí-úsáid a leathanaigh Meáin Shóisialta a choinneál.

Tabhair faoi deara nach gá go léiríonn ráitis a dhéanann rannpháirtithe i rith sreabhadh beo físe tuairimí Údarás na Gaeltachta. Tabhair faoi deara chomh maith nach féidir measúnú a dhéanamh ar ráitis a dhéantar ar fhíseáin beo i ‘bhfíor am’ agus dá bhrí sin déanfaidh muid gach iarracht athbhreithniú a dhéanamh ar gach ráiteas tar éis don sreabhadh beo críochnú agus dfhéadfaí go scriosfaidh iad ag an am sin.
Tá ceart agus ceadúnas úsáide ar aon ábhar, nó ábhar forlíontach atá fréamhaithe sa mbunábhar, a chuireann tú isteach chuig cuntais/leathanaigh meáin shóisialta Údarás na Gaeltachta á dheonú agat don Údarás go buan, doathraithe, saor ó dhleacht, aistriú ceart agus ceadúnas chun a úsáid, cóipeáil, athrú, scriosadh in iomláine, leasú, foilsiú, aistriú, ábhair forbartha uaidh a chruthú agus/nó a dhíol agus/nó a leithéid dábhar a sheachadadh agus/nó a chur isteach in aon bhformáid, meán nó teicneolaíocht ar fud an domhain gan aon chúiteamh chugat.

Athruithe ar an ráiteas

Tá an ceart ar cosaint ag Údarás na Gaeltachta an ráiteas seo a leasú nó a nuashonrú ag am ar bith.

Sonraí Teagmhála

Rannóg Cumarsáide,
Údarás na Gaeltachta,
Na Forbacha,
Co. na Gaillimhe.
Teil: 091-503100
R-phost: eolas@udaras.ie