Rith 2014 a phleanáil faoi láthair

Tá pleanáil a dhéanamh faoi láthair do Rith 2014 leis an chúrsa iomlán reatha a leagan amach agus tá Coiste Rith ag lorg ionchur an phobail sa phlean. Ar mhaith leat go mbeadh do cheantar páirteach i Rith 2014?

Is féile náisiúnta é Rith 2014 a bheidh ar siúl i mí Márta 2014 mar cheann de phríomhimeachtaí Sheachtain na Gaeilge, ag cur le rath Rith 2010 agus Rith 2012 nuair a ghlac 35,000 duine páirt sa rith sealaíochta timpeall na hÉireann. Beidh cúrsa nua leagtha amach chun ollrith sealaíochta a dhéanamh, ag rith ó mhaidin go hoíche timpeall na tíre leis na mílte duine ag glacadh páirte ann.

Is slí é Rith 2014 chun teanga agus cultúr na Gaeilge a cheiliúradh go feiceálach i bpobail ar fud na hÉireann. Glacfaidh na mílte duine páirt arís sa bhliain 2014 le maide ag dul ó ghrúpa go grúpa gach ciliméadar.

Beidh gach ciliméadar den rith urraithe ag daoine aonair, scoileanna, grúpaí pobail agus gnóthaí. Rachaidh an t-airgead a bhaileofar, Ciste Rith, go grúpaí pobail ar fud na tíre a chothaíonn agus a spreagann úsáid na Gaeilge ina gceantair áitiúla. Má tá suim ag grúpaí, is féidir le hionadaithe Rith 2014 dul chuig cruinnithe áitiúla trasna na tíre le labhairt faoin dúshlán agus a mhíniú cad é tá i gceist leis. Is féidir leo siúd ar suim leo páirt a ghlacadh in eagrú an imeachta spreagúla seo teagmháil a dhéanamh le Marcas Mac Ruairí ag +353 86 171 9755 nó ar r.post ag marcas@glornagael.ie