Bliain na Gaeilge 2013 – Bí Páirteach sa cheiliúradh

Tá mór-cheiliúradh Gaeilge beartaithe do 2013. Tá sí mar aidhm ag Bliain na Gaeilge 2013 pobal na tíre a ghríosú chun an Ghaeilge a labhairt. Táthar ag iarraidh ar gach duine úsáid a bhaint as an Ghaeilge lena gcuid cairde, gaolta, comhghleacaithe agus eile i 2013 agus páirt a ghlacadh sna imeachtaí a bheidh á reáchtáil do Bhliain na Gaeilge. Beidh idir imeachtaí náisiúnta, imeachtaí sa phobal, comórtais agus tionscadail nua Ghaeilge ar siúl i rith na bliana.

Tá ionadaithe ó bhreis is 50 eagraíocht (idir eagraíochtaí Gaeilge, Gaeltachta, cultúrtha, mac léinn agus eile) ar ghrúpa oibre ag eagrú clár na bliana. Is féidir le heagraíochtaí imeachtaí a eagrú agus iad a chlárú le Bliain na Gaeilge 2013.

Tuilleadh eolais le fáil ar www.gaeilge2013.ie Is deis é seo do phobal na Gaeltachta daoine a mhealladh chun na Gaeltacht le páirt a ghlacadh in imeachtaí a eagraítear i rith na bliana.