Uisceadán Dhaingean Uí Chúis

Ainm an Chomhlachta

Mara Beo Teo, Dingle Oceanworld Aquarium.

Suíomh

An Choill, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí.

Deontas

Deontas staidéar féidearthachta, deontais chaipitil.

Dátaí

Tacaíocht leanúnach ó 1990.

Tionscadal

Tá Mara Beo Teo, nó Oceanworld, i nDaingean Uí Chúis ar cheann de na huisceadáin is mó in Éirinn. Ar na háiseanna atá acu, tá umar siorc,umar borrtha ina bhfuil bundúin leice agus sliogáin, umar sorcóireach ina bhfuil éisc theochreasa, umar Amasónach le cait mhara, le froganna nimhneacha agus le pioráiní marfacha, linn tadhall le gur féidir crosáin mhara agus roic a chuimilt, agus tollán mara ina mbíonn éisc ag snámh thart timpeall ort ar fad.

Le déanaí cuireadh leis an dtaispeántas seo le hionad do phiongáin agus taispeántas ar an taiscéalaí cáiliúil áitiúil, Tom Crean. Osclaíodh an taispeántas nua seo Cáisc na bliana 2011. Tagann c. 100,000 cuairteoir chuig Mara Beo Teo in aghaidh na bliana agus tá sé ar cheann de na turais uisceadáin is críochnúla dá bhfuil ann.

Ba é an chéad chúnamh a thug an tÚdarás ná deontas staidéar féidearthachta i 1990, agus chuir siad tús leis an bhfoirgneamh – seanfhoirgneamh scoile de chuid an VEC – a athchóiriú ina uisceadán nua aoiseach i 1994. Cheannaigh an tÚdarás scaireanna sa chomhlacht freisin. Osclaíodh an t uisceadán in Aibreán 1996, agus cuirtear taispeántais nua leis gach cúpla bliain.

Torthaí

Deir Kevin Flannery, stiúrthóir rúnaí ar Mhara Beo: “Theastaigh uaim rud mar seo a dhéanamh le fada an lá. Is breá liom éisc áille aisteacha. Tháinig an tÚdarás chugainn sna 1990í agus thug siad cúnamh dúinn tús a chur leis an tionscnamh. Ba dhíol spéise sinn do thurasóirí ón gcéad lá riamh, agus táimid ag dul ó neart go neart ó shin. Táimid tar éis an foirgneamh a cheannach ón Údarás anois.”

Ionchas

Tá Mara Beo Teo. tar éis fochuideachtaí a bhunú – gorlann éisc agus feirm oisrí. Is cuideachtaí neamhspleách ar bhonn tráchtála iad seo, agus thug an tÚdarás cúnamh chun iad a fhorbairt. Féach www.dingle-oceanworld.ie