Seirbhísí aistriúcháin le hEuropus Teo

Ainm an Chomhlachta

Europus Teo.

Suíomh

An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

Deontas

Deontas caipitil, deontais fostaíochta, oiliúna agus margaíochta.

Dátaí

Tacaíocht leanúnach ó 1996.

Tionscadal

Áine Ní Chonghaile, iar-aistritheoir le Rannóg an Aistriúcháin, a bhunaigh Europus i gContae na Gaillimhe i 1996. Bunaíodh Europus chun freastal ar na deiseanna chun an Ghaeilge a chur chun cinn, deiseanna a d’éirigh as bunú TG4 agus as forbairtí eile a rinneadh i gcúrsaí cumarsáide.

Anois tá Europus ar cheann de na príomhchomhlachtaí aistriúcháin sa Ghaeltacht, agus tá trí dhuine dhéag fostaithe go lánaimseartha ann. Cuireann siad seirbhísí aistriúcháin, fotheidil agus teilithéacs, chomh maith le comhairleoireacht teanga, ar fáil dá gcliaint – comhlachtaí poiblí agus oifigiúla go príomha, lena n-áirítear ranna rialtais. Soláthraíonn siad seirbhísí sceidealaithe, fotheidil agus teilithéacs do TG4, agus seirbhísí fotheidil do RTÉ.

Cuireann Europus céim MSc san aistriúchán ar fáil, mar aon le dianranganna do dhaltaí ardtéistiméireachta trína fhochomhlacht Corbis. Tá tacaíocht á thabhairt ag an Údarás d’Europus ó bunaíodh an comhlacht. Tá an-áthas ar an Údarás tacú le Europus, ceann de na príomhchomhlachtaí aistriúcháin sa Ghaeltacht – ní hamháin gur chruthaigh an comhlacht fostaíocht sa Ghaeltacht, ach cuireadh fostaíocht ar fáil do chéimithe freisin. Chabhraigh an fhostaíocht seo leis an gclaonadh a bhí ann roimhe sin a athrú, claonadh a bhain le céimithe tuaithe ag dul ar imirce tar éis dóibh a n-oideachas a chríochnú.

Torthaí

Deir Áine Ní Chonghaile, stiúrthóir Europus Teo: “Thug an tÚdarás go leor tacaíochta agus spreagadh dúinn ón tús.”

Ionchas

Tá foirgneamh nua á phleanáil ag Europus, le deontas caipitil ón Údarás, chun an easpa spáis san oifig a réiteach. Nuair a thug an tAontas Eorpach aitheantas don Ghaeilge mar theanga oifigiúil, cuireadh deiseanna ollmhóra fáis agus forbartha ar fáil d’Europus. Féach www.europus.ie