Próiseáil Éisc i nDún na nGall

Ainm an Chomhlachta

Earagail Éisc Teoranta, Errigal Fish Company Ltd

Suíomh

Mí na hAoire, An Charraig, Co. Dhún na nGall

Deontas

Taighde agus forbairt; deontais oiliúna agus trealaimh; deontais chaipitil

Dátaí

Tacaíocht leanúnach ó 1972

Tionscadal

Is comhlacht próiseáil éisc é Earagail Éisc Teo a ullmhaíonn maicréail, gúgáin agus scadáin do mhargaí domhanda, agus tá sé ar cheann de na comhlachtaí próiseáil portáin is mó san Eoraip. Díoltar na hearraí seo le tíortha Eorpacha, leis an gCóiré agus leis an tSeapáin, agus tá bonn custaiméirí tiomanta de níos mó ná daichead comhlacht bia i 26 tír ag an gcomhlacht.

Ó bunaíodh an comhlacht i 1972, tá caidreamh leanúnach aige le hÚdarás na Gaeltachta. Is mórscairshealbhóir den chomhlacht é an tÚdarás, a chuir cúnamh ar fáil i bhfoirm deontais oiliúna agus trealaimh, chomh maith le léas a íoc ar fhoirgneamh próiseáil shliogáin sa Charraig.

Torthaí

Tá an-áthas ar Aodh Ó Domhnaill, stiúrthóir bainistíochta Earagail Éisc Teo, le páirtíocht an Údaráis. Tá an pháirtíocht seo riachtanach do rath an chomhlachta, dar leis. Tá sé ag súil go leanfar leis an bpáirtíocht seo.

Ionchas

Leanfaidh Earagail Éisc Teo ag forbairt a dtáirgí lena bhfoireann acmhainne inmheánach, agus déanfaidh siad a margaí a leathnú. Féach www.errigalfish.com