Dramhaíl ó shliogéisc á próiseáil i nDaingean Uí Chúis

Ainm an Chomhlachta

Iasc de Brún (IASC) Teo.

Suíomh

Corca Dhuibhne, Baile na Buaile, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí.

Deontas

Deontais chaipitil, Taighde agus Forbairt.

Dátaí

Tacaíocht leanúnach ó 1985.

Tionscadal

Bunaíodh Iasc de Brún i 1985 mar chomhlacht próiseála éisc le portán agus bradán deataithe mar speisialtacht acu. Le teacht na mílaoise nua, cuireadh dúshlán nua os a gcomhair – ní raibh cead fáil réidh le dramhaíl ó phróiseáil éisc san fharraige nó i líonadh talún de réir dlíthe an Aontais Eorpaigh agus de réir na reachtaíochta náisiúnta comhshaoil.

Le cúnamh ón Dr Henry Lyons i dTrá Lí, rinne siad an dramhaíl a mheascadh le coirt chun oiriúntóir ithreach a dhéanamh. Rinneadh é a thástáil i ngalfchúrsa Bhaile an Bhuinneánaigh, agus léirigh torthaí na tástála seo go raibh múirín den chéad scoth cruthaithe acu. Tá Iasc de Brún ag glacadh le horduithe anois ó Éirinn agus ón Ríocht Aontaithe.

Thug an tÚdarás tacaíocht d’Iasc de Brún ó bunaíodh é, le deontais éagsúla agus le foirgneamh a léasú. Don tionscnamh seo an mhúirín, thug an tÚdarás tacaíocht i leith taighde agus i leith forbartha, agus cuireadh le méid na monarchan.

Torthaí

Deir Tadhg de Brún, bunaitheoir Iasc de Brún: “Ní bheimis anseo gan an tÚdarás. Ní féidir luach a chur ar a dtacaíocht. Ach tá ag éirí thar cionn linn anois, agus le dhá bhliain anuas cheannaíomar an foirgneamh a raibh léas á íoc againn leis Údarás air roimhe sin.

Ionchas

Le tacaíocht ón Údarás, tá Iasc de Brún ag cur barr feabhais ar an múirín, ag laghdú na gcostas a bhaineann leis, agus ag forbairt tuilleadh leasachán órgánach don talmhaíocht. Is tionscnamh é a thosaigh mar chlár athchúrsála dramhaíola, ach atá anois ina thionscal eile ar fad.