An comhlacht léiriúcháin teilifíse mar ghnó domhanda

Ainm an Chomhlachta

Nemeton

Suíomh

An Rinn, Co. Phort Láirge.

Deontas

Deontas le haghaidh Staidéar Féidearthachta, Deontas Caipitil, Deontais Oiliúna.

Dátaí

Cúnamh leanúnach ó 1994 i leith.

Tionscadal

Bunaíodh Nemeton sa bhliain 1993 chun cláir theilifíse a léiriú don mhargadh Gaeilge a raibh borradh mór faoi ag an am.

Is é an t-iar-iriseoir Irial Mac Murchú a bhunaigh Nemeton. Inniu, tá suas le leithchéad ball foirne fostaithe, saorfhostaithe san áireamh. Dírítear go háirithe ar chláir spóirt agus cuirtear cláir spóirt uile TG4 ar fáil.

Tá ceanncheathrú lánfheistithe ag an gcuideachta sa Rinn, Co. Phort Láirge, rud a ligeann don chuideachta an léiriúchán a chruthú ó thús deireadh – ón script go dtí an scáileán.

Is scairshealbhóir cothromais i Nemeton an tÚdarás. Tugadh cúnamh tionscnaimh don chuideachta agus í á cur ar bun, trí staidéar féidearthachta agus deontas caipitil a sholáthar, rud a chuidigh le Nemeton trealamh eagarthóireachta a cheannach. Cuireadh deontais fostaíochta agus oiliúna ar fáil ó shin.

Torthaí

Deir Irial Mac Murchú, bunaitheoir agus Bainisteoir Stiúrtha Nemeton: “Is iontach an tacaíocht a fuaireamar on Údarás. Déarfainn gur bhain an cúnamh uathusan cúpla bliain den tréimhse forbartha againn. Ní cúnamh airgid amháin é – cuireann lucht an Údaráis a lámh san obair agus bíonn siad ar fáil maidir le cúnamh díreach aon tráth a dteastaíonn sé sin uainn. Ní bheadh an rath orainn atá murach iad.”

Léargas

Tá Nemeton ag fás i gcónaí agus táthar ag tabhairt faoi chomhléiriúchán idirnáisiúnta anois. Déantar dhá leagan i gcás clár comhléirithe idirnáisiúnta – leagan Gaeilge agus leagan Béarla. Tá baint ag an gcuideachta le hoiliúint chomh maith – cuirtear cúrsa sa léiriú teilifíse ar fáil trí Ghaeilge i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge. Féach an suíomh gréasáin www.nemeton.ie