Ag tacú le forbairt Phobail i nGaoth Dobhair

Ainm an Chomhlachta

Coiste Forbartha Dhobhair.

Suíomh

Dobhar, An Bun Beag, Co. Dhún na nGall.

Deontas

Staidéar féidearthachta, deontas caipitil.

Dátaí

Tacaíocht leanúnach ó 2004.

Tionscadal

Tá ceann de na ceantair tuaithe is dlúithe ó thaobh daonra san Eoraip i nGaoth Dobhair ach ní dearnadh na hacmhainní pobail a fhorbairt ann go dtí le déanaí. I 1996 bunaíodh Coiste Forbartha Dhobhair, agus i 1999 rinne siad staidéar féidearthachta, a bhí á mhaoiniú ag an Údarás, chun riachtanais an phobail a mheas. Mhol an staidéar go dtógfaí Ionad Acmhainní agus Fiontraíochta ilchuspóireach.

I mí an Mhárta 2006, d’oscail an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa an t-ionad acmhainní pobail nua i nDobhar. Freastalaíonn an tIonad ar dhaoine de gach aois sa phobal, agus i measc na n-imeachtaí a bhíonn ar siúl, tá club óige, ranganna ióga, ranganna drámaíochta, damhsa Gaelach, ranganna teanga, cúirt cispheile, áiseanna chun peil a imirt laistigh, chomh maith le himeachtaí d’aostaigh, do thuismitheoirí agus do pháistí óga. Tá ionad fiontraíochta, seomra ríomhairí agus seomra cruinnithe san fhoirgneamh freisin.
Is comhbhunaitheoir den Ionad seo é Údaras na Gaeltachta, in éineacht leis an gCiste Idirnáisiúnta d’Éirinn (IFI), leis an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, le MFG (Leader) agus le Tascfhórsa Dhún na nGall II. Chruinnigh an pobal áitiúil ciste suntasach freisin.

Rinneadh leathnúchan suntasach a chur leis an bhfoirgneamh le cúpla bliain anuas chun go mbeadh comhlacht ábalta freastail ar an éileamh ón phobal. San áireamh san leathnúchán tá seomraí ranga, seomraí fuaime, seomra siamsaíochta, oifigí agus seribhísí. Rinne an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta (mar a bhí) páirt mhaoiniú ar an fhorbairt agus arís bhailigh an pobal áitiúil an fuílleach.

Tá idir óg agus aosta ag baint tairbhe as an bhfuinneamh agus as an bhfócas a thugann an t-ionad don cheantar. Féach www.ionadnp.ie/

Torthaí

Deir Máire Uí Chomhaill, bainisteoir an Ionaid: “Bhí an tÚdarás go hiontach, ní hamháin ó thaobh an airgid de, ach lena gcomhairle agus lena dtacaíocht. Bhí siad in ann cúnamh a thabhairt dúinn i gcónaí, is cuma cén fhadhb a bhí ann. Ní raibh inár ngrúpa ag an tús ach cuigear ban agus fear amháin nach raibh mórán de thaithí acu, ach tá ag éirí go hiontach linn anois a bhuíochas ar an Údarás.