Ceardlann amharcealaíne i gCo. Dhún na nGall

Ainm an Chomhlachta

Cló Ceardlann na gCnoc Teo

Suíomh

Mín an Lea, Gort an Choirce, Co. Dhún na nGall.

Deontas

Staidéar Féideartheachta, Taighde agus Forbairt, Comhairleoireacht, Deontas Caipitil, Fóirdheontas ar Chíos, Deontais Fostaíochta agus Oiliúna.

Dátaí

Tacaíocht leanúnach ó 1998.

Tionscadal

Is amharc-cheardlann atá i gCló Ceardlann a bunaíodh i 1998, a cheanglaíonn foirmeacha traidisiúnta ealaíne le meáin chomhaimseartha. Tionscnamh é a bhunaigh ealaíontóirí d’fhonn ardán a thabhairt d’ealaíontóirí ar fud na cruinne agus do phobal na Gaeltachta teacht le chéile chun a gcuid smaointe cruthaitheacha a mhalartú.

Cothaíonn Cló ealaíontóirí Gaeltachta nua trí cabhrú leo teacht ar sheirbhísí forbartha proifisiúnta. Tugann siad cúnamh dóibh saothair a ullmhú do thaispeántais, don fhoilsiú nó don chraoladh, agus foilsíonn siad líon teoranta de phriontaí, de dhlúthdhioscaí, de DVD agus de leabhair ealaíontóirí.

Faoin gclár Ealaíontóir Cónaitheach, soláthraíonn Cló lóistín d’ealaíontóirí ar cuairt. Reáchtálann siad cúrsaí oiliúna rialta, ina measc, cúrsa oiliúna bliana , Tearmann, creidiúnaithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Thug an tÚdarás cúnamh i dtosach le deontais féidearthachta agus forbartha, deontas fostaíochta agus chuir siad spás oibre ar fáil don cheardlann i bPáirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

Cheadaigh an tÚdarás deontais chaipitil don cheardlann in 2008 a thug deis dóibh críoch a chur le spás oibre agus stiúideo, spás taispeántais, agus dhá spás cónaithe d’ealaíontóirí i Mín na Lea i nGort an Choirce chomh maith le forbairt a dhéanamh ar spás don tionscnamh “An Fearann Feasa” (Living Archive), leabharlann agus lárionad do thaighde ar chultúr comhaimseartha na Gaeilge.

Torthaí

Deir Oona Hyland, ealaíontóir agus bainisteoir ceardlainne: “Tá an tÚdarás linn ón tús, agus ní bheadh muid anseo anois murach an cúnamh a thug siad dúinn sa tréimhse tosaithe. Trí bliana ina dhiaidh sin, fuair muid airgead ón Chomhairle Ealaíon, agus táimid bunaithe go maith anois. Bíonn an tÚdarás ag tacú linn i gcónaí, agus is comhurraitheoir iad ar Scoláireacht Mhadgie Hughie Eoin. Tacaíonn an tÚdarás lenár gclár oiliúna, in éineacht le ICBAN [Irish Central Border Area Network].”

In 2005, thug Ealaíon na Gaeltachta (comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíne agus Údarás na Gaeltachta) urraíocht don taispeántas “Úr”, ina raibh triúr ealaíontóir déag ón Ghaeltacht páirteach. Chuaigh an taispeántas sin ar fud na tíre seo, agus go dtí Coláiste na nÉireannach i bPáras.

Ionchas

Ceardlann thar a bheith rathúil atá i gCló Ceardlann anois, agus leanfaidh sé air ag leathnú, le fócas dinimiciúil á chur ar fáil d’ealaíontóirí na Gaeltachta, do mhalartuithe treas-teorainn, agus do chomhpháirtithe cultúrtha idirnáisiúnta. www.clo.ie