Ag foghlaim na Gaeilge trí spóirt eachtraíochta

Ainm an Chomhlachta

UISCE.

Suíomh

Cuan Eillí, Co. Mhaigh Eo.

Deontas

Staidéar féidearthachta, deontais chaipitil, scéim mheántóireachta.

Dátaí

Tacaíocht leanúnach ó 1991.

Tionscadal

Déanann UISCE Gaeilge a mhúineadh trí mheán spreagúil an spóirt uisce agus eachtraíochta. Déanann na daltaí cúrsaí clársheoltóireachta, caigheacála, seoltóireachta, fálróide ar chapaillíní, snámha, rianóireachta, peile, tógála rafta agus spórt eile trí mheán na Gaeilge ar fad. Mar seo, úsáidtear an Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga, agus tugann sin léargas nua ar an teanga do dhaltaí. Tugtar spreagadh eile dóibh freisin mar rachaidh siad abhaile ní hamháin le Gaeilge níos líofa, ach le cáilíochtaí agus le scileanna Leibhéal 1 i spóirt éagsúla.

Bunaíodh UISCE i 1992 tar éis don Údarás staidéar féidearthachta a mhaoiniú. Tugadh léas foirdheontais d’UISCE ar áitreabh i gCuan Eillí, agus tugadh deontas tosaigh dóibh chun trealamh a cheannach. Fuair UISCE deontais chaipitil i 1998, a chuir ar a gcumas a n-áiseanna a fheabhsú, agus tá an t-áitreach ceannaithe anois acu. Faoi láthair, is féidir le 80 duine fanacht thar oíche san ionad féinfhreastail, agus bíonn na háiteanna ar fad ar na cúrsaí lán i rith an tsamhraidh.

Torthaí

Deir Ciarán Ó Murchú, stiúrthóir UISCE: “Ní féidir luach a chur ar an gcúnamh a thug an tÚdarás dúinn nuair a bhí sé ag teastáil go géar uainn. Tá an tÚdarás ar an eagraíocht stáit is praiticiúla agus is lú maorlathas i measc na n-eagraíochtaí lena raibh mé ag plé. I 2002, faoin scéim mheántóireachta, chuir an tÚdarás muid i dteagmháil le comhairleoir airgeadais, a chabhraigh go mór linn inmharthanacht tráchtála a thabhairt dár ngnólacht.”

Ionchas

Eagraíonn UISCE Eachtra Náisiúnta Clársheoltóireachta na hÉireann le linn deireadh seachtaine an tsaoire bainc i mí Deireadh Fómhair – eachtra a chuir Béal an Mhuirthead i mbéal phobail na clársheoltóireachta go hidirnáisiúnta. Sna blianta atá le teacht, tá sé in intinn ag UISCE a n-acmhainní a mhéadú de réir an éilimh, cúrsaí a chur ar fáil in áiteanna eile, Gaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta agus cúrsaí gnó as Gaeilge a mhúineadh do mhic léinn. Féach www.uisce.com