Cás-staidéir

Turasóireacht

Uisceadán Dhaingean Uí Chúis

Tá Mara Beo Teo i nDaingean Uí Chúis ar cheann de na huisceadáin is mó in Éirinn. Ar na háiseanna atá acu, tá umar siorc,umar borrtha ina bhfuil bundúin leice agus sliogáin, umar sorcóireach ina bhfuil éisc theochreasa, umar Amasónach le cait mhara, le froganna nimhneacha agus le pioráiní marfacha, linn tadhall le gur féidir crosáin mhara agus roic a chuimilt, agus tollán mara ina mbíonn éisc ag snámh thart.

Ionad Cois Locha – Turasóireacht i nDún na nGall

Tá baile beag Dhún Lúiche, Co. Dhún na nGall suite idir dhá loch ag bun An Earagáil agus é ina áit fhíorálainn. Ina ainneoin sin, ní bhíodh d’aird ag daoine air go dtí le gairid ach mar bhealach aicearra. Bhreathnaíodh daoine ar an radharc, ach ní fhanaidís thar oíche. Sa bhliain 1988, bhunaigh muintir na háite comharchumann agus chuathas i mbun ionad turasóireacht a fhorbairt.

Fiontair Teangabhunaithe

Coláiste UISCE – Ag foghlaim na Gaeilge trí spóirt eachtraíochta

Déanann UISCE Gaeilge a mhúineadh trí mheán spreagúil an spóirt uisce agus eachtraíochta. Déanann na daltaí cúrsaí clársheoltóireachta, caigheacála, seoltóireachta, fálróide ar chapaillíní, snámha, rianóireachta, peile, tógála rafta agus spórt eile trí mheán na Gaeilge ar fad.

Céim Aniar Teo – Caomhnú teanga i nDún na nGall

Ag tús an chéid seo thug gníomhaithe teanga agus roinnt tuismitheoirí i leithinis Ros Goill faoi deara go raibh meath tubáisteach ag teacht ar usáid na Gaeilge ina gceantar. Is ceantar beag Gaeltachta atá i Ros Goill agus mar gheall ar roinnt cúiseanna ní raibh seachadadh na Gaeilge mar mháthair theanga ó ghlúin go glúin ag tarlú sa phobal mar a bhíodh.

Europus Teo – Seirbhísí Aistriúcháin

Áine Ní Chonghaile, iar-aistritheoir le Rannóg an Aistriúcháin, a bhunaigh Europus i gContae na Gaillimhe i 1996. Bunaíodh Europus chun freastal ar na deiseanna chun an Ghaeilge a chur chun cinn, deiseanna a d’éirigh as bunú TG4 agus as forbairtí eile a rinneadh i gcúrsaí cumarsáide. Anois tá Europus ar cheann de na príomhchomhlachtaí aistriúcháin sa Ghaeltacht.

Proiseáil Bia

Dramhaíl ó shliogéisc á próiseáil sa Daingean, Co Chiarraí

Bunaíodh Iasc de Brún i 1985 mar chomhlacht próiseála éisc le portán agus bradán deataithe mar speisialtacht acu. Le teacht na mílaoise nua, cuireadh dúshlán nua os a gcomhair – ní raibh cead fáil réidh le dramhaíl ó phróiseáil éisc san fharraige nó i líonadh talún de réir dlíthe an Aontais Eorpaigh agus de réir na reachtaíochta náisiúnta comhshaoil.

Próiseáil Éisc i nDún na nGall

Is comhlacht próiseáil éisc é Earagail Éisc Teo a ullmhaíonn maicréail, gúgáin agus scadáin do mhargaí domhanda, agus tá sé ar cheann de na comhlachtaí próiseáil portáin is mó san Eoraip. Díoltar na hearraí seo le tíortha Eorpacha, leis an gCóiré agus leis an tSeapáin, agus tá bonn custaiméirí tiomanta de níos mó ná daichead comhlacht bia i 26 tír ag an gcomhlacht.

Fiontair Pobail

Ag tacú le Comharchumann Forbartha Árann

Bunaíodh Comharchumann Forbartha Árann i 1991, agus cuireann an Comharchumann raon leathan seirbhísí ar fáil do mhuintir an oileáin, mar shampla teach na n-aostach a riaradh, ionad athchúrsála a stiúradh, gníomhaíochtaí fóillíochta, stáisiún díosail a bhunú, agus tacaíocht a chur ar fáil do ghnólachtaí áitiúla.

Ag tacú le forbairt Phobail i nGaoth Dobhair

Tá ceann de na ceantair tuaithe is dlúithe ó thaobh daonra san Eoraip i nGaoth Dobhair ach ní dearnadh na hacmhainní pobail a fhorbairt ann go dtí le déanaí. I 1996 bunaíodh Coiste Forbartha Dhobhair, agus i 1999 rinne siad staidéar féidearthachta, a bhí á mhaoiniú ag an Údarás, chun riachtanais an phobail a mheas. Mhol an staidéar go dtógfaí Ionad Acmhainní agus Fiontraíochta.

Meáin Chlosamhairc agus Dhigiteacha

Comhlacht léiriúcháin teilifíse Nemeton mar ghnó domhanda

Bunaíodh Nemeton sa bhliain 1993 chun cláir theilifíse a léiriú don mhargadh Gaeilge a raibh borradh mór faoi ag an am. Is é an t-iar-iriseoir Irial Mac Murchú a bhunaigh Nemeton. Inniu, tá suas le leithchéad ball foirne fostaithe, saorfhostaithe san áireamh. Dírítear go háirithe ar chláir spóirt agus cuirtear cláir spóirt uile TG4 ar fáil.

Telegael Teo

Bunaíodh an máthairchomhlacht Telegael Teoranta i 1988 mar chomhfhiontar idir Raidió Teilifís Éireann, Údarás na Gaeltachta le Pól Ó Cuimín mar Stiúrthóir Bainistíochta. Comhlacht ag soláthar seirbhísí iarléiriúcháin a bhí ann le triúr fostaí. Bunaíodh an comhlacht mar chéim straitéiseach i bhforbairt na hearnála closamhairc sa Ghaeltacht ach go háirithe i nGaeltacht Chois Fharraige.

Déantúsaíocht

Fáisc Miotail Teo.

Tá taithí fiche bliain mar innealtóirí sinsearacha le Kirchhof Automotive ag na deartháireacha Declan agus Brendan Ward. Sa bhliain 2005 shocraigh siad a ngnólacht féin a bhunú chun páirteanna comhdhlúite miotail a tháirgeadh do thionscail na tógála agus na déantúsaíochta gluaisteáin.

Na hEalaíona

Ag tacú le ceardlann amharcealaíne i nGaoth Dobhair, Co Dhún na nGall

Is amharc-cheardlann atá i gCló Ceardlann a bunaíodh i 1998, a cheanglaíonn foirmeacha traidisiúnta ealaíne le meáin chomhaimseartha. Tionscnamh é a bhunaigh ealaíontóirí d’fhonn ardán a thabhairt d’ealaíontóirí ar fud na cruinne agus do phobal na Gaeltachta teacht le chéile chun a gcuid smaointe cruthaitheacha a mhalartú.