Cliantchomhlachtaí

Tá thar 400 cliantchomhlacht ag Údarás na Gaeltachta ina bhfuil thart ar 7,000 duine fostaithe ar fud na gceantair Ghaeltachta agus ina measc tá:

  • comhlachtaí baile agus ilnáisiúnta a fhreastalaíonn ar earnálacha éagsúla mar shampla eolaíochtaí beatha – bithleighis agus cógaisíocht, teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, deantúsaíocht nideoige, meáin chlosamhairc agus dhigiteacha, turasóireacht, próiseáil éisc agus uisceshaothrú, fuinneamh inathnuaite, próiseáil bia agus na healaíona agus ceardaíocht;
  • grúpaí pobail;
  • eagraíochtaí agus struchtúir forbartha teangabhunaithe.