Inrochtaineacht

Maidir le hInrochtaineacht

Tógadh an suíomh seo sa chaoi is go mbeadh sé inrochtana do chuairteoirí is cuma cibé cumas. Seo a leanas roinnt eolais maidir le leagan amach ginearálta an tsuímh, agus maidir leis an gcaoi ar féidir úsáid a bhaint as na gnéithe inrochtana.

Leagan Amach an tSuímh

Is féidir teacht ar na cúig phríomhrannán ar an suíomh seo ó na cúig bhosca atá i lár an leathanaigh. Seo a leanas na rannáin sin:

Is féidir nascleanúint a dhéanamh tríd na rannáin seo trí mheán an roghchláir a thagann aníos ar thaobh na láimhe clé den leathanach nuair a théann tú isteach ar gach ceann de na leathanaigh sin. Tagann an t-ábhar laistigh de na príomhrannáin sin aníos ar thaobh na láimhe clé den scáileán. Is féidir nascleanúint a dhéanamh chomh maith ar an suíomh trí mheán an Mhapa Suímh , a thagann aníos ag barr an leathanaigh.

Naisc Aicearra

Má tá léitheoir scáileáin á úsáid agat (amhail JAWS) tabharfar an rogha duit an Nascleanúint a Scipeáil (rud a thabharfaidh tú díreach chuig an ábhar), amharc ar eolas Inrochtaineachta (an leathanach seo) nó amharc ar an leathanach Mapa Suímh.

Noda maidir le hInrochtaineacht

Dearadh an suíomh gréasáin seo sa chaoi is go mbeadh sé inrochtana do gach cuairteoir, is cuma cibé cumas. Seo a leanas roinnt nod a chuideoidh leat an úsáid is fearr agus is féidir a bhaint as an suíomh seo:

  • Is féidir amharc ar an suíomh seo le haon bhrabhsálaí nó aon fheiste Idirlín, ach tá an chuma is fearr air má úsáidtear an ceann a chomhlíonann na caighdeáin le haghaidh suímh ghréasáin a cheap an World Wide Web Consortium (W3C), na daoine céanna a thionscain an gréasán féin. Cheap W3C na caighdeáin seo ionas go bhfónfadh an gréasán níos fearr do chuile dhuine. Tríd is tríd, tacaíonn brabhsálaithe nua le caighdeáin W3C; agus go hiondúil ní thacaíonn seanbhrabhsálaithe leo.
  • Chun toise an téacs in Netscape 6+ a mhéadú, roghnaigh View > Text Size > Larger nó brúigh Ctrl++.
  • Chun toise an téacs in Netscape 4 a mhéadú, roghnaigh View > Increase Font nó brúigh Ctrl+].

Tabhair do d’aire: má mhéadaíonn tú toise an téacs cuirfear isteach ar leagan amach an leathanaigh. Tógadh an suíomh seo sa chaoi is go mbeadh sé ag comhlíonadh chaighdeáin WAI A. Leanann an nascleanúint ar an suíomh seo, lena n-áirítear roghchláir, táblaí agus foirmeacha, na nósanna imeachta a bhfuil cur síos déanta orthu sna caighdeáin sin.