Déan Teagmháil Linn

An Ardoifig

Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe
Teil: 091-503100
Facs: 091-503101
R-phost: eolas@udaras.ie

Oifigí Réigiúnacha

Oifig Réigiúnach Dhún na nGall

Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Co. Dhún an nGall
Teil: 074-9560100
Facs: 074-9560101
R-phost: dnag@udaras.ie

Oifig Réigiúnach Chiarraí

Údarás na Gaeltachta,Páirc Ghnó Dhaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
Teil: 066-9150100
Facs: 066-9150101
R-phost: ciarrai@udaras.ie

Oifig Réigiúnach na Gaillimhe

Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe
Teil: 091-503100
Facs: 091-503101
R-phost: gaillimh@udaras.ie

Fo-oifig Chorcaí

Údarás na Gaeltachta, Baile Mhic Íre, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
Teil: 026-45366
Facs: 026-45423
R-phost: corcaigh@udaras.ie

Fo-Oifig Mhaigh Eo

Údarás na Gaeltachta, An Áislann Bóthar an tSéipéil, Béal an Mhuirthead , Co. Mhaigh Eo
Teil: 097-81418
Facs: 097- 82179
R-phost: maigheo@udaras.ie

Ár n-oifigí