Press Releases

Údarás na Gaeltachta welcome 100 new jobs proposed for Conamara and Galway City

Tá Saotharlann Chonamara Teo (Complete Laboratory Solutions (CLS)) ag ceiliúradh 25 bliain i mbun gnó trí cruthú 100 post nua a fhógairt thar an dá bhliain seo romhainn i gcroílár Ghaeltacht na Gaillimhe agus i gCathair na Gaillimhe. Bunaithe le tacaíocht Údarás na Gaeltachta in Ionad Fiontraíochta Ros Muc i 1994 tá fás agus bláthú as cuimse déanta ag Saotharlann Chonamara Teo. faoi stiúir Evelyn O’Toole, bunaitheoir agus príomhfheidhmeannach, agus d’oscail siad CLS MedPharma i gCathair na Gaillimhe le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann i 2008.

Beidh 18 céimithe eolaíochta comhshaoil agus micribhitheolaithe bia á bhfostú ag seirbhísí uisce agus comhshaoil Shaotharlann Chonamara i Ros Muc le cur leis an 45 duine atá fostaithe san áis Ghaeltachta cheanna féin. Cuireann Saotharlann Chonamara seirbhísí samplála, tástála, anailísí ar chonradh agus torthaí bainistithe ard chaighdeáin ar fáil do chliaint comhshaoil agus bia.
Beidh formhór na bpoist nua, 78, á gcur ar fáil ag CLS MedPharma chun tograí nua agus leathnú ar chonarthaí reatha a bhainistiú ag cuimsiú poist d’anailísí micribhitheolaíochta agus anailíseach i nGaillimh chomh maith le hionaid cliaint i gCorcaigh, Luimneach, Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Sligeach. Baineann an cheithre phost eile le poist margaíochta díolacháin agus airgeadais.

Is é Saotharlann Chonamara/Complete Laboratory Solutions an saotharlann conartha is mó sa tír atá in úinéireacht phríobháideach agus soláthraíonn seirbhísí samplála, anailíse agus anailísí oilte ar chonradh do chliaint sna hearnálacha bia, comhshaoil, táirgí leighis agus cógaisíochta. Fostaíonn an comhlacht suas le 191 duine a sholáthraíonn seirbhísí d’os cionn 600 cliaint Éireannacha agus idirnáisiúnta.

Deir Evelyn O’Toole, Bunaitheoir agus Príomhfheidhmeannach CLS,: “Tá sé dochreidte a bheith ag ceiliúradh 25 bliain i mbun gnó agus tá ríméad orm a bheith ag fógairt poist nua don cheiliúradh speisialta seo. Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a chur in iúl don fhoireann bainistíocht, mo chomhghleacaithe ag CLS agus ár gcliaint dá gcuid oibre, dílseachta agus tacaíochta le blianta fada. Léiríonn an méadú ar an bhfoireann ár n-aibíocht mar chomhlacht idirnáisiúnta agus tá an móiminteam cruthaithe againn chun leanacht linn ag fás agus ag cur seirbhísí den scoth ar fáil dár gcliaint a bhuíochas don earnáil bríomhar Teicneolaíochtaí Leighis atá in Éirinn. Is cinnte go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta againn óna chéad laethanta shimplí i 1994 agus táim ag súil go mór leis an gcéad chéim eile.”

Chuir Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó hÉanaigh, fáilte mhór roimh an bhfógra : “Tá bród ar Údarás na Gaeltachta as an tacaíocht atá tugtha againn do Shaotharlann Chonamara Teo. ó bunaíodh iad i Ros Muc cosamar 25 bliain ó shin agus déanann muid comhgháirdeachas ó chroí le hEvelyn O’Toole agus a foireann as ucht an dul chun cinn agus fás leanúnach atá déanta acu. Cuireann muid fáilte mhór roimh an bhfógra atá déanta acu leathnú tuilleadh agus poist ard chaighdeán breise a chruthú i Ros Muc a chabhróidh go mór le feidhmiú Plean Gníomhaíochta Forbartha 5 Bliana Iorras Aithneach a seoladh níos túisce i mbliana.”

Tá Saotharlann Chonamara Teo (Complete Laboratory Solutions (CLS)) ag ceiliúradh 25 bliain i mbun gnó trí cruthú 100 post nua a fhógairt thar an dá bhliain seo romhainn i gcroílár Ghaeltacht na Gaillimhe agus i gCathair na Gaillimhe. Bunaithe le tacaíocht Údarás na Gaeltachta in Ionad Fiontraíochta Ros Muc i 1994 tá fás agus bláthú as cuimse déanta ag Saotharlann Chonamara Teo. faoi stiúir Evelyn O’Toole, bunaitheoir agus príomhfheidhmeannach, agus d’oscail siad CLS MedPharma i gCathair na Gaillimhe le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann i 2008.

Beidh 18 céimithe eolaíochta comhshaoil agus micribhitheolaithe bia á bhfostú ag seirbhísí uisce agus comhshaoil Shaotharlann Chonamara i Ros Muc le cur leis an 45 duine atá fostaithe san áis Ghaeltachta cheanna féin. Cuireann Saotharlann Chonamara seirbhísí samplála, tástála, anailísí ar chonradh agus torthaí bainistithe ard chaighdeáin ar fáil do chliaint comhshaoil agus bia.
Beidh formhór na bpoist nua, 78, á gcur ar fáil ag CLS MedPharma chun tograí nua agus leathnú ar chonarthaí reatha a bhainistiú ag cuimsiú poist d’anailísí micribhitheolaíochta agus anailíseach i nGaillimh chomh maith le hionaid cliaint i gCorcaigh, Luimneach, Baile Átha Cliath, Port Láirge agus Sligeach. Baineann an cheithre phost eile le poist margaíochta díolacháin agus airgeadais.

Is é Saotharlann Chonamara/Complete Laboratory Solutions an saotharlann conartha is mó sa tír atá in úinéireacht phríobháideach agus soláthraíonn seirbhísí samplála, anailíse agus anailísí oilte ar chonradh do chliaint sna hearnálacha bia, comhshaoil, táirgí leighis agus cógaisíochta. Fostaíonn an comhlacht suas le 191 duine a sholáthraíonn seirbhísí d’os cionn 600 cliaint Éireannacha agus idirnáisiúnta.

Deir Evelyn O’Toole, Bunaitheoir agus Príomhfheidhmeannach CLS,: “Tá sé dochreidte a bheith ag ceiliúradh 25 bliain i mbun gnó agus tá ríméad orm a bheith ag fógairt poist nua don cheiliúradh speisialta seo. Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a chur in iúl don fhoireann bainistíocht, mo chomhghleacaithe ag CLS agus ár gcliaint dá gcuid oibre, dílseachta agus tacaíochta le blianta fada. Léiríonn an méadú ar an bhfoireann ár n-aibíocht mar chomhlacht idirnáisiúnta agus tá an móiminteam cruthaithe againn chun leanacht linn ag fás agus ag cur seirbhísí den scoth ar fáil dár gcliaint a bhuíochas don earnáil bríomhar Teicneolaíochtaí Leighis atá in Éirinn. Is cinnte go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta againn óna chéad laethanta shimplí i 1994 agus táim ag súil go mór leis an gcéad chéim eile.”

Chuir Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó hÉanaigh, fáilte mhór roimh an bhfógra : “Tá bród ar Údarás na Gaeltachta as an tacaíocht atá tugtha againn do Shaotharlann Chonamara Teo. ó bunaíodh iad i Ros Muc cosamar 25 bliain ó shin agus déanann muid comhgháirdeachas ó chroí le hEvelyn O’Toole agus a foireann as ucht an dul chun cinn agus fás leanúnach atá déanta acu. Cuireann muid fáilte mhór roimh an bhfógra atá déanta acu leathnú tuilleadh agus poist ard chaighdeán breise a chruthú i Ros Muc a chabhróidh go mór le feidhmiú Plean Gníomhaíochta Forbartha 5 Bliana Iorras Aithneach a seoladh níos túisce i mbliana.”

Saotharlann Chonamara/Complete Laboratory Solutions (CLS) is celebrating 25 years in business by announcing the creation of 100 new jobs over the next two years in locations in the heart of the Galway Gaeltacht and in Galway City also. Set up with the support of Údarás na Gaeltachta in 1994 in Ros Muc, Conamara, Saotharlann Chonamara Teo has flourished under the guidance of founder and CEO Evelyn O’Toole and opened a second facility CLS MedPharma in Galway city with the support of Enterprise Ireland in 2008.

Saotharlann Chonamara water and environmental services in Ros Muc will be recruiting 18 environmental science graduates and food microbiologists to join the 45 people currently employed in the Gaeltacht facility. Saotharlann Chonamara provides sampling, testing, fully trained analysts on contract and first-in-class managed solutions to environmental and food clients
The majority of the newly announced positions, 78, will be at CLS MedPharma to manage new projects and the expansion of existing contracts covering roles for microbiology and analytical analysts in Galway as well as at client sites in Cork, Limerick, Dublin, Waterford and Sligo. The remaining four positions will cover new appointments in marketing, sales and finance.

Complete Laboratory Solutions (CLS) is Ireland’s largest privately-owned contract laboratory, provides sampling, analysis and fully trained micro and analytical analysts on contract to clients in the food, environmental, medical device and pharmaceutical industries. The company currently employs a workforce of 191 who cater for a portfolio of over 600 Irish and international clients.

Evelyn O’Toole, Founder and Chief Executive Officer of CLS, said: “Celebrating our 25th year in business has been incredible and I’m delighted to be announcing new jobs to mark the occasion. I want to say a sincere thank you to the management team, all my colleagues at CLS and our clients for their work, their loyalty and support throughout the years. Our workforce expansion demonstrates our maturity as an international player, and we have created the momentum to continue to grow and deliver exceptional service for our clients thanks to the vibrant MedTech industry in Ireland. We have certainly come a long way from our humble beginnings in 1994 and I very much look forward to the next chapter.”

Údarás na Gaeltachta Chief Executive, Mícheál Ó hÉanaigh, welcomed the announcement stating: “Údarás na Gaeltachta are proud to have supported CLS Teo. (Saotharlann Chonamara Teo.) from its inception in Ros Muc 25 years ago and we congratulate Evelyn O’Toole and her team for their continued growth and success. We wholly welcome their announcement of further expansion and the creation of further high-quality jobs both in Ros Muc which will assist with the implementation of the 5 Year Development Action Plan for Iorras Aithneach launched earlier this year.”