Mícheál Ó hÉanaigh

Role: Chief Executive Officer

Office: Údarás na Gaeltachta Head Office, Na Forbacha, Galway

Telephone: 091 503100

Email: Email Now

Is é Mícheál Ó hÉanaigh Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta. Bhí sé fostaithe ina Stiúrthóir Fiontraíochta, Fostaíochta, Maoine agus Innealtóireachta leis an Údarás ó 2015 go 1/9/17 agus bhí sé ina fheidhmeannach forbartha leis an eagraíocht chéanna roinnt blianta ó shin. Chaith sé sé bhliain déag ina Stiúrthóir Seirbhísí le Comhairle Chontae Dhún na nGall áit a raibh freagracht shonrach air i dtaobh cúrsaí Pobail, Cultúir, Pleanála & Forbartha Eacnamaíoch de. Agus é sa ról seo bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Bhord Forbartha Contae Dhún na nGall, an comhlacht reachtúil a bhí freagrach as cur i bhfeidhm Straitéis Comhtháite Forbartha Eacnamaíoch, Sóisialta agus Cultúrtha Dhún na nGall. Chaith sé tréimhsí ag obair le heagraíochtaí forbartha pobail agus áitiúil in Inis Eoghain ag amanna éagsúla freisin.