Contact Údarás

Head Office

Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe
Tel: 091-503100
Fax: 091-503101
Email: eolas@udaras.ie

Regional Offices

Donegal Regional Office

Údarás na Gaeltachta, Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair, Doirí Beaga, Co. Dhún an nGall
Tel: 074-9560100
Fax: 074-9560101
Email: dnag@udaras.ie

Kerry Regional Office

Údarás na Gaeltachta,Páirc Ghnó Dhaingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
Tel: 066-9150100
Fax: 066-9150101
Email: ciarrai@udaras.ie

Galway Regional Office

Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe
Tel: 091-503100
Fax: 091-503101
Email: gaillimh@udaras.ie

Cork Sub-Regional Office

Údarás na Gaeltachta, Baile Mhic Íre, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí
Tel: 026-45366
Fax: 026-45423
Email: corcaigh@udaras.ie

Mayo Sub-Regional Office

Údarás na Gaeltachta, An Áislann Bóthar an tSéipéil, Béal an Mhuirthead , Co. Mhaigh Eo
Tel: 097-81418
Fax: 097- 82179
Email: maigheo@udaras.ie

Find us by location