Gaeltacht Service Towns

Gaeltacht Service Towns

  The following towns have been selected as possible Gaeltacht Service Towns – conditional on language plans being agreed with the communities of the various towns in accordance with the prescribed language planning criteria under the Gaeltacht Act, 2012.

   County Town
  Dún na nGall Leitir Ceanainn, An Clochán Liath agus Dún na nGall
  Maigh Eo Béal an Mhuirthead, Baile an Róba agus Caisleán an Bharraigh
  Gaillimh Cathair na Gaillimhe agus An Clochán
  Ciarraí Daingean Uí Chúis, Trá Lí agus Cathair Saidhbhín
  Corcaigh Cathair Chorcaí agus Maigh Chromtha
  Port Láirge Dún Garbhán
  An Mhí Baile Átha Buí agus An Uaimh

  It has been agreed by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht with Údarás na Gaeltachta and Foras na Gaeilge to commence the process with the towns of Letterkenny, Galway City and Daingean Uí Chúis.

  Answers to frequently asked questions are available here.