Preas Ráiteas

Dámhachtain Nuálaíochta Údarás na Gaeltachta / ITGM

Tacóidh Dámhachtain Nuálaíochta Údarás na Gaeltachta / ITGM le dhá chéim Mháistreachta trí thaighde. Scrúdóidh siad seo ceann de dhá thopaic:

 

  1. Forbairt gheilleagair Mhuirí / Ghorm: Déanfar athbhreithniú ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta chun tacaíochtaí a aithint a theastaíonn ó chuideachtaí san earnáil mhuirí, agus chun iad a chur i bhfeidhm ar fhorbairt earnála i gConamara agus in Iarthar na hÉireann. Beidh ailíniú le forbairt Pháirc na Mara de chuid Údarás na Gaeltachta i gCill Chiaráin ina fhócas ar leith
  2.  Fiontar Tuaithe: Cuimsíonn forbairt fiontar tuaithe raon leathan topaicí taighde féideartha (m.sh. scileanna digiteacha; margaíocht, forbairt ghnó; oiliúint; agus nuálaíocht). Scrúdóidh an   tionscadal deiseanna forbartha in earnálacha ina bhfuil suim ar leith ag Údarás na Gaeltachta lena n-áirítear tionscail déantúsaíochta agus seirbhíse ar nós turasóireacht (féach  www.udaras.ie/forbairt-fiontraiochta/earnalacha).

 

 

Ag brath ar an bhfócas taighde, cláróidh Scoláirí Dámhachtain Nuálaíochta Údarás na Gaeltachta / ITGM i ndisciplín Faofa Cláir Ionchais nó faoi Údarás Tarmligthe bunaithe ITGM.

 

Dhá Dhámhachtain Nuálaíochta de chuid Údarás na Gaeltachta / ITGM a dhéanfar in 2019. Gheobhaidh na hiarratasóirí rathúla:

  • Stipinn mac léinn (díolmhaithe ó cháin de ghnáth) a bhfuil luach € 30,000 íoctha uirthi thar 24 mí 1;
  • Buiséad taistil agus tomhaltáin arbh fhiú €3,000 é thar 24 mí;
  • Tarscaoileadh ar tháillí clárúcháin iarchéime 2;

Beidh ar an dámhachtaí 2 uair an chloig sa tseachtain a sheachadadh i dtacaíocht teagaisc, agus / nó léiriú dualgais.

 

Tá tuilleadh sonraí ar Ghradam Nuálaíochta Údarás na Gaeltachta / GMIT ar fáil ó: Diarmuid Ó Conghaile, Ceann Roinn na dTeangacha & na hÉigse agus na Turasóireachta) Ríomhphost: Diarmuid.OConghaile@gmit.ie

 

NB: Ní bhreithneofar iarratasóirí ar chatagóirí scoláireachta Gradam Nuálaíochta go huathoibríoch le haghaidh Scoláireachtaí RISE. Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo a bheith san áireamh do Scoláireacht RISE foirm iomlán ar leithligh a chur isteach i gclár RISE.

 

1.Stipinn tráthchodanna cíosa de €1,250 in aghaidh na míosa ar feadh uasmhéid de 24 mí, agus úsáidfear iad chun costais mhaireachtála an mhic léinn taighde iarchéime a mhaoiniú.

2. Beidh tarscaoileadh táillí páirteach i gcás iarrthóirí neamh-AE. Féach Coinníollacha Ginearálta na nDámhachtainí le haghaidh sonraí.