Conas iarratas a dhéanamh

Íoslódáil an fhoirm iarratais seo agus déan an fhoirm comhlánaithe agus aon eolais sa bhreis a sheoladh chuig:
An Rúnaí Cúnta
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
nó cuir ríomhphost chuig iarrataspt@udaras.ie

Pobal & Gnó
Foras na Gaeilge
63-66 Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1

nó cuir ríomhphost chuig bsg@forasnagaeilge.ie

Faoin, 17.00 i.n Déardaoin, 15 Márta 2018