Clár Ama & Roghnú Eagraíocht

Clár Ama agus Próiseas Roghnúcháin na nEagraíochtaí

1. Foilseoidh an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, fógra i dtaobh é a bheith ar intinn ag an Aire baile a ainmniú chun bheith ina Bhaile Seirbhíse Gaeltachta.

Tá liosta iomlán de na Bailte Seirbhíse Gaeltachta ar fáil anseo.

2. Cuirfidh Údarás na Gaeltachta fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí/grúpaí pobail le bheith mar Cheanneagraíocht pleanála teanga sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta atá fógartha.

3. Tabharfar tréimhse suas le dhá mhí d’aon eagraíocht ar spéis léi iarratas a dhéanamh le bheith mar Cheanneagraíocht pleanála teanga foirm iarratais a líonadh agus a chur ar ais chuig an Údarás.

4. Déanfaidh coiste measúnaithe na hiarratais a mheas. Déanfar gearrliosta de na hiarratasóirí agus cuirfear faoi agallamh iad, más gá.

5. Mairfidh an próiseas measúnaithe suas le dhá mhí ó dháta dúnta na n-iarratas.

6. Tar éis an próiseas measúnaithe a bheith críochnaithe, roghnófar an Cheanneagraíocht le tabhairt faoin bPróiseas sa Bhaile Seirbhíse Gaeltachta cuí.