Réamhscoileanna

Tá 55 naíonra bunaithe sa Ghaeltacht le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta. Is é Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo a dhéanann bainistiú agus riarachán ar infreastruchtúr luath oideachais na naíonraí atá lonnaithe sa Ghaeltacht.

á Comhar Naíonraí maoinithe ag Údarás na Gaeltachta agus faoi láthair tá ceathrar fostaithe go lánaimseartha, ceathrar go páirtaimseartha agus bíonn 132 stiúrthóir ag obair sna naíonraí ar fud na nGaeltachtaí.

Freastalaíonn suas le 1000 páiste óga idir dhá bhliain agus deich mí d’aois agus cúig mbliana d’aois ar naíonra i 55 ionad ar fud na Gaeltachta, áit a bhfuil ról nádúrtha ag an nGaeilge in imeachtaí laethúla na bpáistí.

Tugtar deis do na páistí an teanga a fhoghlaim sna chéad blianta seo, i dtimpeallacht a chuireann ar a gcumas a bheith ag súgradh, ag foghlaim agus ag caidreamh le páistí eile trí mheán na Gaeilge.

Tá ról tábhachtach ag na naíonraí seo tacú le hoideachas réamhscolaíochta do Ghaeilgeoirí, agus mar acmhainn foghlama do pháistí Gaeltachta nach í an Ghaeilge a dteanga dhúchais. Freastalaíonn páistí le cumais éagsúla teanga, páistí gan Gaeilge ar bith ina measc, ar na grúpaí réamhscolaíochta seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le naíonra (seirbhís réamhscolaíochta) i do cheantar, téigh i dteagmháil leis an Oifigeach Teanga agus Cultúir áitiúil anseo, gliogáil ar an mapa nó déan teagmháil le:

Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo

Cuileán, An Cheathrú Rua, Co na Gaillimhe
Tel: +353 (0) 91595337 Fax: +353 (0)91 595529
Ríomhphost: naionra@eircom.net
www.comharnaionrai.ie