Eolas breise

Taighde Acadúil

Taighde Eile

Staidéir Féidearthachta

Cur i láthair

Aistí

Tuairiscí

Gearrthóga Fuaime

  • ‘Be different. Think different. Talk different.’ – Óráid David McWilliams.

Gearrthóga Físe

  • Breandán Ó Broin, A Company of Words, ag caint faoi na buntáistí a bhaineann le húsáid na Gaeilge i gcúrsaí fógraíochta agus margaíochta. Féach ar an nGearrthóg.
  • Breandán Ó Broin ag caint faoi na bealaí is éifeachtaí gur féidir le comhlachtaí agus le gníomhaireachtaí an Ghaeilge a úsáid ar bhonn margaíochta. Féach ar an nGearrthóg.
  • Emmet Ó Briain, Feidhmeannach Sinsearach Taighde le IPSOS MORI Ireland, cur síos ar thorthaí an taighde a rinne siad d’Fhoras na Gaeilge maidir le húsáid na Gaeilge san earnáil phríobháideach. Féach ar an nGearrthóg.
  • Michael McArdle, an Stiúrthóir Margaíochta le C&C Ireland. Tá sé ag rá gur nádúrtha an Ghaeilge mar mhodh cumarsáide, uaireanta, d’fhógraí ar leith. Féach ar an nGearrthóg.
  • Chris Cawley, Príomhfheidhmeannach Cawley NBA/TBWA. Deir sé gur féidir an Ghaeilge a úsáid chun fógraíocht chumhachtach, éifeachtach a dhéanamh. Féach ar an nGearrthóg.
  • Mark Henry, Stiúrthoir Margaíochta Tourism Ireland, ag caint faoin tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge mar uirlis idirdhealaithe don earnáil fáilteachais sa tír. Féach ar an nGearrthóg.