Gaeilge sa Ghnó

Cuireann an tÚdarás réimse leathan tacaí ar fáil dá chliant-chomhlachtaí chun cabhrú leo clár cothaithe teanga a chur i bhfeidhm, ionas go mbeidh tionchar dearfach á imirt ar iompar teanga sna comhlachtaí sin.

Feidhmeannaigh Teanga ar fáil i ngach aon cheantar chun cúnamh a thabhairt do chomhlachtaí Plean Teanga a chur le chéile, chun treoir agus comhairle a thabhairt dóibh, agus chun eolas i dtaobh seirbhísí ábhartha a chur ar fáil. Tá cúnamh ar fáil freisin i leith cúrsaí Gaeilge don bhainistíocht/fhoireann, agus i leith roinnt oibre aistriúcháin.

Tá treoirleabhar Gnó le Gaeilge/Business in Irish curtha le chéile ag Údarás na Gaeltachta freisin chun spreagadh agus cúnamh a thabhairt do chomhlachtaí úsáid na Gaeilge a mhéadú agus a dhaingniú san áit oibre, cuidiú leo plean forbartha teanga a chur i bhfeidhm san ionad oibre agus díríú ar ábhar ar nós:

  • Cumarsáid scríofa
  • Íomhá chorparáideach
  • Fógraí
  • Fógraíocht agus margaíocht
  • Cumarsáid labhartha
  • Earcaíocht agus oiliúint
  • Seirbhísí aistriúcháin
  • Forbairt ar shuímh ghréasáin

Tá áiseanna agus eolas breise ar fáil anseo maidir le húsáid na Gaeilge sa ghnó.

Déan teagmháil leis an bhFeidhmeannach Teanga áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil.