Imeachtaí Teangabhunaithe

Cuireann an tÚdarás cúnamh ar fáil d’imeachtaí agus do ghníomhaíochtaí teanga, cultúrtha, agus ealaíon atá dírithe ar an nGaeilge a chur chun cinn sa phobal. Cuirtear tacaíocht ar fáil i leith ranganna agus cúrsaí Gaeilge a sholáthar agus ranganna a mhúintear trí mheán na Gaeilge.

Déan teagmháil le hOifigeach Cultúr agus Teanga le tuilleadh eolais a fháil.