Conas iarratas a dhéanamh

Conas iarratas a dhéanamh

  Íoslódáil an fhoirm iarratais seo agus déan an fhoirm comhlánaithe agus aon eolais sa bhreis a sheoladh chuig:

  An Rúnaí Cúnta
  Údarás na Gaeltachta
  Na Forbacha
  Co. na Gaillimhe

  nó cuir ríomhphost chuig iarrataspt@udaras.ie

  Seo na critéir mharcála a bheidh in úsáid le measúnú á dhéanamh ar iarratais na n-eagraíochtaí arna roghnú le plean teanga a ullmhú faoi Acht na Gaeltachta 2012.