Clár Ama & Roghnú Eagraíochtaí

Clár Ama agus Próiseas Roghnúcháin na nEagraíochtaí

  1. Fógrófar na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta atá roghnaithe chun tús a chur leis an bPróiseas Pleanála Teanga.

  Tá fógra foilsithe le gairid i dtaca leis na Limistéir Pleanála Teanga seo leanas:

  • Bearna & Cnoc na Cathrach
  • Oirthear Chathair na Gaillimhe
  • An tEachréidh

  Tá liosta iomlán de na Limistéir Pleanála Teanga ar fáil anseo.

  2. Ar fhógairt LPT don Aire, cuirfidh Údarás na Gaeltachta fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí/grúpaí pobail le bheith mar Cheanneagraíocht pleanála teanga sna Limistéir Pleanála Teanga.

  3. Tabharfar tréimhse suas le dhá mhí d’aon eagraíocht ar spéis léi iarratas a dhéanamh le bheith mar Cheanneagraíocht pleanála teanga foirm iarratais a líonadh agus a chur ar ais chuig an Údarás.

  4. Déanfaidh coiste measúnaithe na hiarratais a mheas. Déanfar gearrliosta de na hiarratasóirí agus cuirfear faoi agallamh iad, más gá.

  5. Mairfidh an próiseas measúnaithe suas le dhá mhí ó dháta dúnta na n-iarratas.

  6. Tar éis an próiseas measúnaithe a bheith críochnaithe, roghnófar an Cheanneagraíocht le tabhairt faoin bPróiseas sa Limistéar Pleanála Teanga cuí.