Bailte Seirbhíse Gaeltachta

Bailte Seirbhíse Gaeltachta

  Seo a leanas an liosta bailte a d’fhéadfadh a bheith aitheanta mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe faoi Acht na Gaeltachta, 2012.

   Contae Baile
  Dún na nGall Leitir Ceanainn, An Clochán Liath agus Dún na nGall
  Maigh Eo Béal an Mhuirthead, Baile an Róba agus Caisleán an Bharraigh
  Gaillimh Cathair na Gaillimhe agus An Clochán
  Ciarraí Daingean Uí Chúis, Trá Lí agus Cathair Saidhbhín
  Corcaigh Cathair Chorcaí agus Maigh Chromtha
  Port Láirge Dún Garbhán
  An Mhí Baile Átha Buí agus An Uaimh

  Tá sé aontaithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le hÚdarás na Gaeltachta agus le Foras na Gaeilge go ndíreofar i dtús báire ar Leitir Ceanainn, Daingean Uí Chúis agus Cathair na Gaillimhe.

  Tá freagraí ar cheisteanna coitianta maidir le Bailte Seirbhíse Gaeltachta ar fáil anseo.